Vesti

Dr Matijević održala seriju predavanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci

26. novembar 2021. g. U okviru jednomesečnog studijskog boravka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Firenci ((Università di Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche), dr Milica V. Matijević, naučni saradnik Instituta, održala je tokom prethodne nedelje tri predavanja na temu „Uporednopravni osvrt na pravne sisteme zemalja centralne i istočne Evrope”

Detaljnije

Učešće dr Zirojević na konferenciji u Meksiku

5-6. novembra 2021. Prof. dr Mina Zirojević, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, izložila je koautorski rad na temu “Suicide terrorism and religion” na međunarodnoj naučnoj konferenciji Latin American International Conference On Social Sciences And Humanities održanoj 5. i 6. novembra 2021. godine u Viljaermosi u Meksiku.

Detaljnije

Naši istraživači učestvovali na Međunarodnom Naučnom skupu „Protivrječja savremenog prava“

30. oktobar. 2021. g. Dana 30. oktobra 2021. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održan je X Međunarodni Naučni skup na opštu temu „Protivrječja savremenog prava“.

Detaljnije

Održana druga međunarodna konferencija Regional Law Review

22-23. oktobar 2021. g. U organizaciji Insituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta Pečuj iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta „Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Hrvatska održana je međunarodna naučna konferencija Regional Law Review.

Detaljnije

Naši istraživači učetvovali na Мeđunarodnom Naučnom skupu „Pravni sistem u vremenu nove realnosti“

24. septembar 2021. g. Dana 24.septembra 2021. godine održan je 11.po redu međunarodni naučni skup „Pravni sistem u vremenu nove realnosti“ u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Detaljnije

Dr Ana Kneževć Bojović učestvovala u studijskoj poseti delegacije srpskog pravosuđa Sloveniji

20-22. septembar 2021. g. Sudska i tužilačka etika bila je u fokusu studijske posete Ljubljani u Sloveniji, koja je organizovana za članove Etičkih odbora Visokog saveta sudstva Srbije i Državnog veća tužilaca u okviru zajedničkog projekta Evrpske unije i Saveta Evrope „Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa“.

Detaljnije

Učešće naše istraživačice na Međunarodnom savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje

15-18. septembar 2021. g. Istraživačica pripravnica Instituta za uporedno pravo Jovana Misailović učestvovala je na Međunarodnom savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje na Zlatiboru od 15-18 septembra 2021.

Detaljnije

Konferencija „100 godina od Vidovdanskog ustava“ u Kragujevcu

18. septembar 2021. g. Na Pravnom fakulteta Univerziteta u Kragujevcu je održana međunarodna konferencija „100 godina od Vidovdanskog ustava“.

Detaljnije

Dr Miloš Stanić i dr Miroslav Đorđević govorili su na javnim slušanjima povodom revizije Ustava

13-17. septembar 2021. g. Dr Miloš Stanić i dr Miroslav Đorđević, naučni saradnici Instituta za uporedno pravo, govorili su na javnim slušanjima povodom revizije Ustava, u svojstvu članova Radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije, u domenu pravosuđa.

Detaljnije

Održana XXIV Međunarodna naučna konferencija „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“

16-18. septembar 2021. g. Od 16. do 18.septembra 2021.godine u Banji Vrujci održana je XXIV Međunarodna naučna konferencija "Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje" u organizaciji Instituta za uporedno pravo, Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije.

Detaljnije

Učešće naših istraživača na 23. Svetskom kongresu radnog i socijalnog prava održanog u Limi

09. septembar 2021. g. Jovana Rajić Ćalić, istraživač saradnik i Jovana Misailović, istraživač pripravnik Insituta za uporedno pravo uzele su učešće na Svetskom kongresu radnog i socijalnog prava koji je ove godine 23. put održan u Limi, Peru.

Detaljnije

Dr Miroslav Đorđević izložio svoj rad na Generalnoj konferenciji ECPR

30.08.2021. g. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, dr Miroslav Đorđević učestvovao je na Generalnoj konferenciji Evropskog konzorcijuma za politička istraživanja (ECPR) i izložio svoj rad „Constitutional Boundaries of Presidential Power and General Level of Political Culture – The Case of Serbia“ u okviru sekcije „New Perspectives on Presidential Power: Meaning, Measures and Political Practice”.

Detaljnije

Dr Gordana Gasmi održala predavanje na međunarodnoj letnjoj školi u Istanbulu

31. jul 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi, naučni saradnik Instituta, održala je 31. jula 2021. predavanje po pozivu na Međunarodnoj letnjoj školi o krivičnom pravosuđu i pravu ljudskih prava 2021 (International Criminal Justice and Human Rights Law Summer School 2021) u organizaciji Instituta za krivično pravo i kriminologiju Centar za istraživanje i primenu Univerziteta u Istanbulu (Istanbul University Institute of Criminal Law and Criminology Research and Application Centre).

Detaljnije

Predstavnicima pravosuđa predstavljena uporedna analiza o poverljivom savetovanju za sudije i javne tužioce

14. jul 2021. g. Članovima etičkih odbora Visokog saveta sudstva Srbije (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT) predstavljena je Analiza sistema poverljivog savetovanja o etičkim pitanjima za sudije i javne tužioce. Analiza sadrži set preporuka za donosioce odluka o koracima koje treba preduzeti za uvođenje poverljivog savetovanja u srpsko pravosuđe.

Detaljnije

Održan skup „Prilozi državno-crkvenom pravu“

26-28. jun 2021. godine U konaku Manastira Svetog Nikolaja Srpskog (Soko-grad) održan je od 26.06. do 28.06.2021.godine trodnevni skup "Prilozi državno-crkvenom pravu". Skup je održan povodom 15 godina od donošenja Zakona o crkvama i verskim zajednicama.

Detaljnije

Održana Svečana akademija povodom 65 godina postojanja i rada Instituta za uporedno pravo

25. jun 2021. godine Povodom 65 godina postojanja i rada Instituta za uporedno pravo održana je 25. juna 2021. godine Svečana akademija u sali Skupštine Grada Beograda.

Detaljnije

Dr Miloš Stanić i dr Miroslav Đorđević – članovi Radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije

23. jun 2021. godine Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije, održanoj 23. juna 2021. godine, jednoglasno je doneta odluka o obrazovanju Radne grupe za izradu akta o promeni Ustava Republike Srbije. Kao predstavnici Insitituta za uporedno pravo, za članove ove radne grupe su imenovani naučni saradnici našeg Instituta, Dr Miloš Stanić i Dr Miroslav Đorđević, obojica doktori ustavnog prava.

Detaljnije

Prilog o Institutu za uporedno pravo na TV Brainz

Na kanalu Brainz TV (Naučna televizija), u okviru emisije "Academy" emitovan je prilog o Institutu za uporedno pravo: našem istorijatu, radu i poduhvatima za ovih 65 godina postojanja, međunarodnoj saradnji, izdanjima, biblioteci, izazovima i naučnom radu uopšte.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo i Savet Evrope – izučavanje ljudskih prava na pravnim fakultetima u Srbiji

27. maj 2021. U beogradskom hotelu „Metropol“ 27. maja 2021. godine održana je prezentacija analize „Izučavanje ljudskih prava na pravnim fakultetima u Srbiji“ koju je za potrebe Saveta Evrope izradio tim Instituta za uporedno pravo u sastavu: dr Ana Knežević Bojović (šef tima), dr Vesna Ćorić, dr Mirjana Glintić, dr Stefan Andonović i dr Miroslav Đorđević.

Detaljnije

Dr Miroslav Đorđević održao predavanje po pozivu u Tirani

20. maj 2021. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo dr Miroslav Đorđević održao je kao uvodničar (keynote speaker) predavanje po pozivu na međunarodnoj konferenciji „Embracing Change and Transformation – Breakthrough Innovation and Creativity“, u okviru sekcije posvećene pravnim naukama. Izlaganje dr Đorđevića na temu „Democracy and the Balkans – Challenges of the 21st Century“ propraćeno je sa velikom pažnjom. Konferenciju su organizovali EU&Balkan Research Institute i Univerzitet UNYT iz Tirane, a sam skup je usled pandemije COVID-19 ove godine održan putem video linka.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo na javnom slušanju o reviziji Ustava u Narodnoj skupštini

19. maj 2021. Predstavnik Instituta za uporedno pravo, naučni saradnik dr Miroslav Đorđević, prisustvovao je u domu Narodne skupštine drugom javnom slušanju povodom promena Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa. Pored predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića i ministarke pravde Maje Popović, izlaganja su imali predstavnici struke, između ostalih i sudija Ustavnog suda prof. dr Vladan Petrov, prof. dr Jasminka Hasanbegović, prof. dr Dragutin Avramović, prof. dr Maja Nastić, prof. dr Slobodan Orlović i direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić.

Detaljnije

Državna sekretarka prof. dr Marijana Dukić Mijatović u poseti Institutu

18. maj 2021. Dana 18.05.2021.godine, Institut za uporedno pravo je posetila državna sekretarka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Marijana Dukić Mijatović.

Detaljnije

Učešće dr Gasmi na konferenciji Saveta Evrope

7. maj 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi, naucna saradnica Instituta, učestvovala je u svojstvu eksperta Saveta Evrope, po specijalnom pozivu, na konferenciji povodom obeležavanja desete godišnjice Istanbul Konvencije, u organizaciji Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog R. Srbije, kao i ambasada SR Nemačke i R. Portugala.

Detaljnije

Dr Kostić održala predavanje po pozivu u Salernu

6. maj 2021. g. Dr Jelena Kostić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo održala je 6. maja 2021. godine po pozivu predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu (Italija) na temu “Economic crimes and criminal law cooperation in the digital age, challenges and recommendations”. Usled pandemije izazvane virusom COVID-19 skup je održan putem video linka.

Detaljnije

Feljton “Pravo na nezaborav – sećanja na žrtve NDH” u dnevnom listu “Politika”

Istraživači Instituta za uporedno pravo objavili su u dnevnom listu „Politika“ feljton o pravnim, istorijskim, krivičnim i viktimološkim aspektima državnog uređenja i genocidnog delovanja Nezavisne države Hrvatske. U periodu od 16. aprila do 23. aprila svakodnevno su publikovani tekstovi naših autora, bazirani na istraživanjima iz zbornika „Pravo na nezaborav“, koji je naš Institut 2017. godine u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije i Etnografskim institutom SANU priredio i prezentovao, između ostalog, u Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Feljtonom u Politici, istraživači Instituta, predvođeni direktorom prof. dr Vladimirom Čolovićem, ukazali su još jednom kako na značaj kulture sećanja, tako i na neke manje poznate istorijske i pravne aspekte tragedije i zločina koji su se na našem podneblju dogodili pre osamdeset godina.

Detaljnije

Učešće dr Kostić na međunarodnoj konferenciji u Slovačkoj

22. april 2021. g. Dana 22.04.2021. godine dr Jelena Kostić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo učestvovala je na sedmoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Bratislava Legal Forum” u organizaciji Pravnog fakulteta Comenius Univerziteta iz Bratislave, Slovačka na kojoj je predstavila koautorski rad koji je pripremila zajedno sa koleginicom dr Marinom Matić Bošković, naučnim saradnikom Instituta za kriminološka i sociloška istraživanja iz Beograda, a čija je tema “New Enlargement Strategy towards the Western Balkans and its impact on Rule of Law”. Usled pandemije izazvane virusom COVID-19 konferencija je održana putem video linka.

Detaljnije

Potpisan Sporazum o naučnoj saradnji između Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve i Instituta za uporedno pravo

13. april 2021. g. U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu 13. aprila 2021. godine održan je sastanak Njegove Svetosti Patrijarha srpskog g. Porfirija i prof. dr Vladimira Čolovića, direktora Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Međunarodna naučna konferencija „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (/acquis communautaire/) Evropske unije“

20. mart 2021. g. Dana 20. marta 2021. godine putem web platforme održana je Peta međunarodna naučna konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (/acquis communautaire/) Evropske unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Detaljnije

Uvodno predavanje prof. dr Gasmi na Pravnom fakultetu u Istanbulu

8. mart 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi održala je 8. marta 2021. godine uvodno predavanje po pozivu na međunarodnom Simpozujumu o nasilju i diskriminaciji nad ženama u kontekstu Istanbulske konvencije, organizovanom u on line formatu na Pravnom fakultetu u Istanbulu

Detaljnije

Jovana Rajić Ćalić osvojila drugu nagradu na konkursu za najbolji studentski rad

24. februar 2021. g. Jovana Rajić Ćalić istraživač saradnik u Institutu za uporedno pravo osvojila je drugu nagradu na konkursu za najbolji studentski rad na temu „Osetljive grupe žena i pandemija“

Detaljnije

Prof. dr Gordana Gasmi stekla sertifikat EU Gender Equality Akademije

4. februar 2021. g. Prof. dr Gordana Gasmi je, u okviru učešća u EU Projektu: "Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824585" za obuku trenera, stekla sertifikat EU Gender Equality Akademije za buduće držanje seminara pod njihovim okriljem.

Detaljnije

Održana konferencija „Uvod u šerijatsko pravo“

25. januar 2021. godine Dana 25.01.2021.godine posredstvom Zoom aplikacije u online formatu, održana je konferencija "Uvod u šerijatsko pravo", povodom objavljivanja istoimenog Zbornika, koji je Institut za uporedno pravo objavio u saradnji sa Departmanom za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Detaljnije

Srpski prevodi publikacija sa dokumentima Saveta Evrope o uspostavljanju standarda u oblasti vladavine prava

20. januar 2021. g. U cilju daljeg podsticanja kreiranja politika zasnovanih na znanju, Savet Evrope je u saradnji sa Institutom za uporedno pravo, objavio četiri publikacije koje sadrže prevode dokumenata na srpski jezik koji postavljaju standarde u oblasti vladavine prava i stavio ih na raspolaganje sudijama, tužiocima i drugim zainteresovanim stranama (tekstovi ranije uglavnom nisu bili dostupni na srpskom jeziku).

Detaljnije

Prijava za imunizaciju protiv COVID-19

15.01.2021. godine U skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije svi zaposleni iz ustanova i institucija koje su u nadležnosti Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta za uporedno pravo na Kopaoničkoj školi prirodnog prava

23.12.2020. Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju i nemogućnost da se ove godine tradicionalna Kopaonička škola prirodnog prava održi uz fizičko prisustvo učesnika, skup je održan u onlajn formatu u sredu 23. decembra 2020. počev od 10h časova, putem platforme Zoom.

Detaljnije

Institut za uporedno pravo na 79. zasedanju Generalne skupštine UNIDROIT

17. dedembar 2020. Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić predstavljala je Institut za uporedno pravo na 79. zasedanju Generalne skupštine UNIDROIT koje je zbog nepovoljne epidemiološke situacije održano putem Zoom-a.

Detaljnije

Onlajn diskusija o prevodu standarda Saveta Evrope u oblasti vladavine prava

17. decembar 2020. g. Više od 30 predstavnika pravosudnih profesija, uključujući sudije, javne tužioce, advokate, naučni radnici, aktivisti civilnog društva i novinari uzelo je učešće u onlajn diskusiji Quis custodiet ipsos custodes?. Diskusija se bavila objavljivanjem četiri nove publikacije koje sadrže dokumente koji postavljaju standarde u oblasti vladavine prava, a koji su razvijeni u radu različitih tela Saveta Evrope i praksi evopskih nadnacionalnih sudova.

Detaljnije

Učešće istraživača instituta na Susretu pravnika u privredi Srbije

27. novembar 2020. godine Imajući u vidu nepovoljnu epidemiološku situaciju i nemogućnost da se ove godine tradicionalni Susret pravnika u privredi Srbije održi uz fizičko prisustvo učesnika, Susret je održan u onlajn formatu u petak 27. novembra 2020. godine počev od 9 časova, putem platforme Webex.

Detaljnije

Potpisan sporazum o naučno-obrazovnoj saradnji sa Kriminalističko-policijskim univerzitetom

18. novembar 2020. g. Prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, 18. novembra 2020. godine posetio je Kriminalističko-policijski univerzitet. Cilj posete bio je potpisivanja Sporazuma o naučno-obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Detaljnije

Dani prava Jugoistočne Evrope (SEELD 2.0)

10. novembra 2020. g. Dr Miroslav Đorđević, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovao je 10. novembra 2020. na konferenciji "South East European Legal Days - Human Rights in Times of Crisis", u okviru panela posvećenom pitanjima izučavanja ljudskih prava. On je tom prilikom predstavio analizu "Izučavanje ljudskih prava na pravnim fakultetima u Srbiji" ...

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na međunarodnoj konferenciji Evropa instituta iz Ciriha

9-10. novembar 2020. g. U organizaciji Evropa Instituta iz Ciriha 9. i 10. novembra 2020. održana je međunarodna naučna konferencija na temu “Current Challenges of European Integration”. Tom prilikom, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, prof. dr Jelena Ćeranic Perišic, predstavila je rad na temu “Prospects for integration in the Western Balkans”.

Detaljnije

Povodom smrti Mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija

Povodom smrti Njegovog Visokopreosveštenstva, Arhiepiskopa cetinjskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog i skenderijskog i Egzarha sveštenog Trona Pećkog, dr Amfilohija (Radovića), Institut za uporedno pravo iz Beograda upućuje izraze najdubljeg saučešća sveštenstvu, monaštvu i vernicima Mitropolije crnogorsko-primorske i Srpske pravoslavne crkve u celini kao i akademskoj zajednici.

Detaljnije

Održana međunarodna naučna konferencija “Zaštita kolektivnih interesa potrošača”

24. oktobar 2020. godine Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union je u subotu 24. oktobra održana međunarodna naučna konferencija „Zaštita kolektivnih interesa potrošača“ koju su organizovali Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Institut za uporedno pravo. Konferencija je organizovana u okviru internog naučnog projekta “ Zaštita kolektivnih interesa potrošača u srpskom i uporednom pravu” koji je realizovan u toku 2020. godine i kojim je rukovodila prof. dr Katarina Ivančević.

Detaljnije

Održana međunarodna konferencija Regional Law Review

16. oktobar 2020. g. U organizaciji Insituta za uporedno pravo iz Beograda, Univerziteta Pečuj iz Mađarske i Pravnog fakulteta Univerziteta "Josip Juraj Strossmayer” u Osijeku, Hrvatska održana je međunarodna naučna konferencija Regional Law Review. Zbog aktuelne epidemiološke situacije konferencija je održana posredstvom Zoom platforme.

Detaljnije
razvoj zakonodavstva i prakse

Održana međunarodna naučna konferencija „Uloga društva u suzbijanju korupcije“

8. oktobar 2020. g. U organizaciji Instituta za uporedno pravo, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda i Pravosudne akademije Republike Srbije 8. oktobra 2020. godine u svečanoj sali Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja uz poštovanje epidemioloških mera održana je međunarodna naučna konferencija „Uloga društva u suzbijanju korupcije“.

Detaljnije

Održan XXIII međunarodni naučni skup „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“

2. oktobar 2020. g. U sali Instituta za uporedno pravo je 02. oktobra 2020. godine održan XXIII međunarodni naučni skup "Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje".

Detaljnije

Vladavina prava kao uslov za pristupanje Evropskoj Uniji

5. jun 2020. g. Miroslav Đorđević, LL.M, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo održao je 5. juna 2020. godine po pozivu predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Salernu (Italija) na temu „Rule of Law in Serbia: Legal Framework and Some Challenges“ u kontekstu pridruživanja EU.

Detaljnije

Prof. dr Gordana Gasmi – obuka

2. jun 2020. g. Prof. dr Gordana Gasmi, naučni saradnik u Institutu, završila je 2. juna 2020. on-line obuku pod nazivom: "Stvaranje plana za rodnu ravnopravnost u istraživačkim organizacijama - osnovni faktori za izradu planova za rodnu ravnopravnost" u organizaciji EU Horizon projekta 2020 br 824585: Akademija za rodnu ravnopravnost EU.

Detaljnije

Održana promocija monografije „Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika“

9. mart 2020. g. U Institutu za uporedno pravo održana je promocija knjige Evropski sistemi plata i nagrađivanja državnih službenika autorke dr Aleksandre Rabrenović, naučnog saradnika Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi

6-7. februar 2020. g. Naučne saradnice Instituta za uporedno pravo dr Vesna Ćorić i dr Jelena Kostić učestvovale su na međunarodnoj konferenciji „Bratislava Legal Forum 2020“ koja je održana u Bratislavi, Slovačkoj u periodu od 6. do 7. februara 2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta „Comenius“ iz Bratislave.

Detaljnije

Učešće dr Matijević na zimskoj školi u Briselu

27-31. januar 2020. g. Dr Milica Matijević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, pohađala je tokom januara meseca zimsku školu pod nazivom „Četiri dimenzije budućnosti rada”, u organizaciji Centra za studije evropskih politika (Centre for European Policy Studies, CEPS) iz Brisela.

Detaljnije

Učešće saradnika Instituta na međunarodnoj konferenciji „GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori“

16. decembar 2019. g. U Podgorici je 16. decembra 2019. g. održana međunarodna konferencija "GDPR i zaštita podataka u Crnoj Gori" na kojoj su uvodna izlaganja imali dr Dragan Prlja, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo na temu "Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Crnoj Gori i GDPR - novine, razlike, očekivanja"

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na naučnom skupu „Živojin M. Perić – ličnost i delo“

5-6. decembar 2019. g. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu u organizaciji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti 5. i 6. decembra 2019. godine održan je naučni skup "Živojin M. Perić: Ličnost i delo". Dr Jelena Ćernanić Perišić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, uzela je učeće na naučnom skupu...

Detaljnije

Dr Aleksandra Rabrenović održala obuke u Crnoj Gori

4-6. decembar 2019. g. Dr Aleksandra Rabrenović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, održala je dva ciklusa obuke za stručnjake u oblasti ljudskih resursa u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi Crne Gore. Obuke su održane u Petrovcu, u periodu od 4-6. decembra 2019, u organizaciji Uprave za kadrove Crne Gore i Centra za izgradnju integriteta u sektoru odbrane Kraljevine Norveške.

Detaljnije

Učešće doc. dr Katarine Jovičić na skupu Arbitražno odlučivanje

25. oktobar 2019. g. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, doc. dr Katarina Jovičić je učestvovala na naučnom skupu "Arbitražno odlučivanje", održanom 25. oktobra 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, koji su organizovali Udruženje za arbitražno pravo u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta Union.

Detaljnije

Obeleženo šest decenija naučnog časopisa Ministarstva unutrašnjih poslova „Bezbednost“

24. oktobar 2019. g. Prof. dr Gordana Gasmi učestvovala je 24. oktobra 2019. u obeležavanju jubileja šest decenija naučnog časopisa Ministarstva unutrašnjih poslova "Bezbednost", koji se nalazi u kategoriji vodećih časopisa od nacionalnog značaja.

Detaljnije

Dr Matijević održala predavanje u Veneciji

24-25. oktobar 2019. g. Dr Milica Matijević, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, održala je predavanje u okviru Evropskog master programa iz ljudskih prava i demokratizacije (European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation).

Detaljnije

Održana naučna konferencija „Finansijski kriminalitet i korupcija – izazovi i preporuke“

18-19. oktobar 2019. g. Naučna konferencija „Finansijski kriminalitet i korupcija - izazovi i preporuke“ u organizaciji Instituta za uporedno pravo, Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudne akademije održana je u Vršcu u hotelu „Srbija“ 18. i 19. oktobra 2019. godine.

Detaljnije

Učešće naučnih saradnica Instituta na međunarodnoj konferenciji u Rigi

16-18. oktobar 2019. g. Naučne saradnice Instituta za uporedno pravo, dr Jelena Kostić i dr Ana Knežević Bojović, učestvovale su na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems“ koja je održana u Rigi, Letonija, u periodu od 16. do 18. oktobra 2019. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Letoniji.

Detaljnije

Učešće dr Glintić na koferenciji u Beču

10. oktobar 2019. g. Dr Mirjana Glintić, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je na konferenciji Evropskog instituta za pravo (European Law Institute) u Beču 10.10.2019. godine. Tema skupa bila je “System of Governance in the European Insurance Industry“.

Detaljnije

Učešće na savetovanju Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje

9-13. oktobar 2019. g. Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, uz podršku Međunarodne organizacije rada i Kancelarije atašea za rad i socijalnu politiku Republike Austrije u Beogradu, organizovalo je XXII tradicionalno međunarodno naučno-stručno savetovanje na Zlatiboru - „Fundamentalni principi i prava na radu u propisima i praksi Srbije i Međunarodne organizacije rada“.

Detaljnije

Održan međunarodni naučni skup „Državno-crkveno pravo kroz vjekove“

10-13. oktobar 2019. g. U organizaciji Pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske i Instituta za uporedno pravo od 10. do 13. oktobra 2019. godine u Budvi u manastiru Podmaine održan je međunarodni naučni skup „Državno-crkveno pravo kroz vjekove“.

Detaljnije

Učešće istraživača Instituta za uporedno pravo na XVI „Oktobarskim pravničkim danima“

3-4. oktobar 2019. g. U organizaciji Udruženja pravnika Republike Srpske i Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci održani su XVI „Oktobarski pravnički dani“. Na konferenciji su svoje referate izložili istraživači Instituta za uporedno pravo

Detaljnije

Delegacija iz Narodne Republike Kine u poseti Institutu za uporedno pravo

18. septembar 2019. g. Institut za uporedno pravo je posetila delegacija iz Narodne Republike Kine. Na čelu delegacije bio je dr Sun Jin iz Ministarstva inostranih poslova NR Kine. Na sastanku je bilo reči o jačanju pravne saradnje NR Kine i Srbije. Delegacija iz NR Kine je na kraju sastanka obišla prostorije Instituta.

Detaljnije

Održana XXII međunarodna naučna konferencija „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“

12-14. septembar 2019. g. Od 12. do 14. septembra 2019. godine je u hotelu Omni u Valjevu održana XXII međunarodna naučna konferencija „Prouzrokovanje štete, nakanda štete i osiguranje“ u organizaciji Instituta za uporedno pravo, Udruženja za odštetno pravo i Pravosudne akademije.

Detaljnije

Održana promocija međunarodnog zbornika „Uvod u pravo Švajcarske“

9. septembar 2019. g. Dana 09. septembra 2019. godine održana je promocija međunarodnog zbornika „Uvod u pravo Švajcarske“, koju je izdao Institut za uporedno pravo. O zborniku su govorili direktor Instituta prof. dr Vladimir Čolović, urednik zbornika dr Oliver Nikolić, prof. dr Nataša Mrvić Petrović i dr Jelena Ćeranić Perišić.

Detaljnije

In memoriam: Lidija Basta Flajner (1948-2019)

2. jul 2019. g. Sa neizmernom tugom obaveštavamo da je preminula naša dugogodišnja koleginica Lidija Basta Flajner.

Detaljnije

Učešće predstavnika Instituta za uporedno pravo na sastanku u Lozani

27. jun 2019. g. Dana 27.06.2019. u Lozani, u prostorijama Švajcarskog Instituta za uporedno pravo, održan je sastanak na kome su predstavljeni naučni instituti, kao i druge institucije u oblasti prava iz Francuske, Grčke, Poljske, Holandije, Mađarske, Južne Koreje, Srbije, kao i zemlje domaćina.

Detaljnije

Istraživač-saradnik Miroslav Đorđević u poseti Berlinu

2-8. jun 2019. g. Kao stipendista Goethe Instituta, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, Miroslav Đorđević LL.M. proveo je početkom juna nedelju dana u Berlinu, sa ciljem boljeg upoznavanja nemačkih institucija i istorije, ali i intenzivnog usavršavanja nemačkog jezika.

Detaljnije

Učešće dr Kostić na konferenciji u Osijeku

6-7. jun 2019. g. Dr Jelena Kostić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je je sa referatom "Establishing the European Public Prosecutors Office and suppression of criminal offences against the EU financial interests" na ECLIC međunarodnoj naučnoj konferenciji

Detaljnije

XXIV Budvanski pravnički dani – „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“

2-6. jun 2019. g. Od 2. do 6. juna 2019. godine u kongresnom centru hotela „Mediteran“ u Bečićima u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske održani su  XXIV Budvanski pravnički dani sa temom „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva“

Detaljnije

Učešće dr Kostić na XXXI međunarodnom naučnom tematskom skupu „Kazneno pravo i medicina“

29-30. maj 2019. g. Dr Jelena Kostić, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je sa referatom na XXXI međunarodnom naučnom tematskom skupu „Kazneno pravo i medicina“ koji je održan 29. i 30. maja 2019. godine na Paliću u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Detaljnije

XXVIII Susreti pravnika u privredi „Privreda i privredna društva“

27-29. maj 2019. g. Od 27. do 29. maja 2019. godine u kongresnom centru hotela „Mona“ na Zlatiboru u organizaciji Udruženja pravnika u privredi Srbije održan je XXVIII Susret pravnika u privredi sa temom „Privreda i privredna društva“, na kome su, sa uspehom, svoje radove predstavili istraživači Instituta za uporedno

Detaljnije

Učešće prof. dr Gasmi na međunarodnoj konferenciji u Rumuniji

23-25. maj 2019. g. Prof. dr Gordana Gasmi imala je uvodno izlaganje po pozivu: "Global Sinificance of European Standards of Women Human Rights Protection in Domain of Gender Based and Domestic Violence", na međunarodnoj Konferenciji pod nazivom "Globalizacija i pravo" na Pravnom fakultetu u Rumuniji

Detaljnije

Konferencija „Pravo u funkciji razvoja društva“

24-25. 2019. g. Od 24. do 25. maja 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici održana je naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Pravo u funkciji razvoja društva",

Detaljnije

Učešće dr Jelene Ćeranić Perišić na konferenciji u Varšavi

19-22. maj 2019. g. Dr Jelena Ćeranić Perišić, viši naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, učestvovala je sa referatom na međunarodnoj naučnoj konferenciji - 11th Network conference "Challenges, risks and threats for security in Europe"

Detaljnije

Predavanje „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i ustanove kulture“

22. maj 2019. g. Dr Dragan Prlja, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo održao je 22. maja 2019. g. predavanje "Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i ustanove kulture" u Maloj plenarnoj sali Narodne skupštine Srbije. Predavanju je prisustvovalo 140 predstavnika institucija kulture iz cele Srbije.

Detaljnije

Održana konferencija „Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji“

13. i 14. maj 2019. g. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 13. i 14. maja 2019. godine u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Pravnog fakulteta Univerziteta Union održana je konferencija „Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji“. Prisutne su pozdravili prof. dr Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, i prof. dr Nebojša Šarkić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, dok je sesijama moderirao prof. dr Vuk Radović

Detaljnije

Održana 98. sednica Upravljačkog saveta Međunarodnog instituta za unifikaciju u pravu (UNIDROIT)

7-10. maj 2019. g. U Rimu u periodu od 7-10. maja održana je 98. sednica Upravljačkog saveta Međunarodnog instituta za unifikaciju pravu (UNIDROIT). Kako je Institut za uporedno pravo predstavnik Republike Srbije u ovom organu, sednici je prisustvovala Mirjana Glintić, istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Miroslav Đorđević na istraživanju na Europa Institut-u u Sarbrikenu, Nemačka

30. mart - 20. april 2019. g. U periodu od 30. marta do 22. aprila, istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, Miroslav Đorđević LL.M. boravio je na Europa Institutu u Sarbrikenu (Nemačka), gde je po pozivu prof. dr Tomasa Gigeriha istraživao za potrebe pisanja svog doktorata „Suspenzivni veto predsednika republike“.

Detaljnije

Prof. dr Boštjan Zupančič održao predavanje na Institutu za uporedno pravo

11.04.2019. godine Dana 11.04.2019. godine gost Instituta za uporedno pravo bio je prof. dr Boštjan Zupančič, sudija Evropskog suda za ljudska prava (od 1998. do 2016. godine) i sudija Ustavnog suda Slovenije (od 1993. do 1998. godine). Prof. dr Boštjan Zupančič je održao predavanje na temu „O Evropskom sudu za ljudska prava – Insajderska retrospetiva (1998-2016)“.

Detaljnije

Učešće dr Ćeranić Perišić na 77. zasedanju Generalne skupštine UNIDROIT

6. decembar 2018. g. Dr Jelena Ćeranić Perišić viši naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo predstavaljala je Institut na 77. zasedanju Generalne skupštine Međunarodnog instituta za unifikaciju prava (UNIDROIT) održanom u Rimu 6. decembra 2018. godine.

Detaljnije

Održan kurs Zaštita podataka i primena GDPR

19-20. novembar 2018. g. U Institutu za uporedno pravo u Beogradu održan je 19. i 20. novembra 2018. prvi kurs pod nazivom "Zaštita podataka i primena GDPR". Predavači na kursu su bili Andrej Diligenski i Dragan Prlja.

Detaljnije

Održan naučno-stručni skup „Primena digitalizacije u kulturi i nauci“

16. novembar 2018. g. U Audiovizuelnom arhivu i centru za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu 16. novembra 2018. godine održana je prva naučno stručna konferencija pod nazivom "Primena digitalizacije u kulturi i nauci" u organizaciji SANU, Instituta za uporedno pravo i Instituta "Mihajlo Pupin".

Detaljnije

Učešće saradnika Instituta za uporedno pravo na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Pragu

26-29. oktobar 2018. g. Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, dr Ana Knežević Bojović, je od 26. do 29. oktobra 2018. godine učestvovala na međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji pod nazivom „Na pragu novog doba“

Detaljnije

Promocija knjige „Finansijski kriminalitet“

24. oktobar 2018. g. Na štandu Centra za promociju nauke na Sajmu knjiga, dana 24. 10. 2018. godine održana je promocija monografije „Finansijski kriminalitet“.

Detaljnije

Održana promocija knjige „Fejsbuk zaštita podataka i sudska praksa“

23. oktobar 2018. g. Na štandu Centra za promociju nauke na Sajmu knjiga, dana 23. 10. 2018. godine u 12h održana je promocija monografije „Fejsbuk, zaštita podataka i sudska praksa".

Detaljnije

Dr Miloš Stanić dobitnik nagrade fondacije „Miodrag Jovičić“

16. oktobar 2018. g. Dr Miloš Stanić, naučni sardnik Instituta za uporedno pravo, dobitnik je nagrade fondacije "Miodrag Jovičić" za najbolje urađen doktorski rad iz oblasti ustavnog prava i političkih sistema u akademskoj 2016/17. i 2017/18. godini.

Detaljnije

Održana XXI međunarodna naučna konferencija „Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje“

20-22. septembar 2018. g. Od 20. do 22. septembra 2018. godine je u hotelu "Omni "u Valjevu održana 21. međunarodna naučna konferencija "Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje"

Detaljnije

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o fondu za nauku Republike Srbije

12. septembar 2018. g. Naučno veće Instituta za uporedno pravo je na sednici održanoj 12. septembra 2018. godine usvojilo primedbe, predloge i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o fondu za nauku Republike Srbije.

Detaljnije

Naučna konferencija „Finansijski kriminalitet“

7-8. septembar 2018. g. U hotelu „Vojvodina“ u Zrenjaninu je 7. i 8. septembra 2018. godine održano savetovanje „Finansijski kriminalitet“, u organizaciji Instituta za uporedno pravo i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja.

Detaljnije

Seminar nemačkog prava

16. jul 2018. g. Miroslav Đorđević, master pravnik i istraživač-saradnik Instituta za uporedno pravo, boravio je kao stipendista od 8. 7. 2018. do 14. 7. 2018. godine u Bonu na “Letnjoj školi nemačkog prava” u organizaciji nemačke organizacije za međunarodnu pravnu saradnju IRZ (Internationale rechtliche Zusammenarbeit).

Detaljnije

Održana naučna konfrencija „Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa“

29. jun 2018. g. U Insititutu za uporedno pravo u Beogradu 29. juna 2018. održana je vrlo uspešna naučna konferencija “Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa” u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda.

Detaljnije

Saradnja sa Istraživačkim institutom za inovacije i razvoj iz Napulja

14. jun 2018. Institut za uporedno pravo i Istraživački institut za inovacije i razvoj (IRISS - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo) iz Napulja zaključili su 14. 6. 2018. godine Memorandum o saradnji.

Detaljnije

XXVII Susreti pravnika u privredi „Privreda i arbitraže“

28-30. maj 2018. Od 28. do 30. maja 2018 u kongresnom centru hotela "Mona" na Zlatiboru održan je u organizaciji Udruženja pravnika u privredi Srbije XXVII Susret pravnika u privredi sa temom "Privreda i arbitraže"

Detaljnije

Okrugli sto „Ustavni amandmani i nezavisnost pravosuđa“

23. maj 2018. U organizaciji Instituta za uporedno pravo i Centra za studije privrede i pravosuđa održan je 23. maja 2018. godine okrugli sto na temu „Ustavni amandmani i nezavisnost pravosuđa“.

Detaljnije

Održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku“

26. april 2018. U Institutu za uporedno pravo u Beogradu je 26. aprila 2018. godine uspešno održan okrugli sto „Uloga finansijskog forenzičara i službenika za vezu u krivičnom postupku, a u organizaciji našeg Instituta.

Detaljnije

Digitalni svet i PUKOS

25-26. april 2018. Poslovno udruženje kablovskih operatera Srbije je 25. i 26. aprila 2018. godine održalo konferenciju "Digitalni svet i PUKOS 2018"

Detaljnije

Potpisivanje sporazuma o saradnji sa Omladinskim naučnim institutom u Banja Luci

30. mart 2018. Dana 30.03.2018. godine u Banja Luci je potpisan sporazum o saradnji između Instituta za uporedno pravo i Omladinskog naučnog instituta iz Banja Luke.

Detaljnije

„Konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama EU – poglavlja 23 i 24“

30. mart 2018. U Banja Luci 30.03.2018. održana je Druga međunarodna konferencija "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama EU - poglavlja 23 i 24"

Detaljnije

Održan okrugli sto „Digitalizacija i zaštita podataka – Opšta uredba o zaštiti podataka EU (GDPR) i njena primena“

19. februara 2018.g. Institutu za uporedno pravo u Beogradu održan je vrlo uspešan okrugli sto „Digitalizacija i zaštita podataka – Opša uredba o zaštiti podataka EU (GDPR) i njena primena"

Detaljnije

Održana tribina povodom objavljivanja Zbornika za percepciju naučnog rada…

26. decembra 2017. U utorak 26. decembra 2017. godine sa početkom u 18 časova u Maloj sali zadužbine Ilije M. Kolarca je održana tribina povodom objavljivanja Zbornika za percepciju naučnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene.

Detaljnije

Održan okrugli sto „Prava deteta“

25. decembar 2017. U ponedeljak, 25. debembra 2017. godine u Institutu za uporedno pravo održan je okrugli sto "Prava deteta".

Detaljnije

Izazovi integriteta na Zapadnom Balkanu – dvanaesti sastanak radne grupe za etiku i integritet

30. novembar 2017. U beogradskom hotelu „Zira“ predstavljena je studija o izazovima integriteta na Zapadnom Balkanu, koju je izradio Institut za uporedno pravo uz podršku norveškog Centra za integritet u sektoru odbrane.

Detaljnije

Promocija zbornika radova „Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine“

27. oktobar 2017. Na Sajmu knjiga u Beogradu, na štandu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održana je promocija zbornika radova ...

Detaljnije

Naučna konferencija „Privredna krivična dela“

23. i 24. oktobar 2017. U hotelu Srbija u Vršcu, održana je naučna konferencija "Privredna krivična dela" u organizaciji Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja i Instituta za uporedno pravo.

Detaljnije

Konferencija „Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine“

19. oktobar 2017. Konferencija „Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine“ održana je u Beogradu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 19. oktobra 2017.g.

Detaljnije
Galerija slika IUP

Savetovanje iz odštetnog prava u Zrenjaninu

14. septembar  2017. g. - U Zrenjaninu je polovinom septembra održana jubilarna dvadeseta međunarodna konferencija „Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje", u organizaciji Udruženja za odštetno pravo, Instituta za uporedno pravo i Pravosudne akademije...

Detaljnije
Strani pravni zivot

Preporučujemo drugi broj časopisa Strani pravni život za 2017

18. jul 2017. g. - Iz štampe je upravo izašlo novo izdanje časopisa Instituta za uporedno pravo „Strani pravni život“. U broju je objavljeno 12 naučnih tekstova eminentnih domaćih i više stranih autora iz različitih oblasti prava...

Detaljnije

Privreda i sudska i arbitražna praksa

24. maj 2017. g. - Ovo je bila osnovna tema 26. savetovanja pravnika u privredi, koje je, u organizaciji istoimenog udruženja, održano na Zlatiboru od 22. do 24. maja. Skup je tradicionalno okupio više od 200 renomiranih pravnika iz zemlje i inostranstva...

Detaljnije

Promocija Komentara Zakona o zaštiti potrošača

10. maj 2017. g. - U Institutu za uporedno pravo predstavljena je danas knjiga „Komentar Zakona o zaštiti potrošača“, autorki dr Katarine Jovičić, naučnog saradnika IUP, i dr Vesne Dabetić-Trogrlić, sudije Privrednog apelacionog suda...

Detaljnije
Strani pravni zivot

Stigao prvi broj „Stranog pravnog života“ za 2017. godinu

14. april 2017. g. - U sadržaj prvog ovodišnjeg izdanja časopisa IUP „Strani pravni život” uvršćeni su sledeći autori i njihovi naučni tekstovi: Boris Krivokapić, „Pojam ljudskih prava”; Oliver Nikolić, „Položaj sudije Ustavnog suda – uporednopravna analiza”;...

Detaljnije

Pravno suočavanje s prošlošću

10. april 2017. g. - Predavanje o odgovornom pravnom suočavanju sa novijom istorijom održano je danas u Institutu za uporedno pravo, a među govornicima su bili: dr Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda RS, Dušan Ignjatović...

Detaljnije

Svetski dan žrtava holokausta u Ujedinjenim nacijama u Njujorku

29. januar 2017. g. - Nekolikim manifestacijama, u kojima su učestvovali i predstavnici Instituta za uporedno pravo, u Njujorku je od 26. do 29. januara obeležen Svetski dana žrtava holokausta. To je sa srpske strane uključivalo izložbu...

Detaljnije

Zbornik radova „Pravo na nezaborav“

26. januar 2017. g. - Institut za uporedno pravo je, u saradnji sa Etnografskim institutom SANU i Ministarstvom spoljnih poslova Republike Srbije, objavio Zbornik „Pravo na nezaborav“. Prikupljeni naučni tekstovi posvećeni su...

Detaljnije
Trenutno ne postoje podstrane za ovu stranu.