Konferencije

Institut za uporedno pravo je krajem 1961. godine počeo da razvija jedan oblik svoje aktivnosti koji i danas predstavlja značajan aspekt rada Instituta. To je organizovanje savetovanja, naučnih, odnosno stručnih skupova. Institut je u poslednjih šest decenija, samostalno ili u saradnji sa drugim naučnoistraživačkim organizacijama ili drugim subjektima, organizovao brojne međunarodne i nacionalne konferencije na kojima su pravni stručnjaci iz zemlje i inostranstva izlagali svoje radove. Pojedine konferencije danas imaju tradicionalni karakter.