Istraživanja i projekti

IUP nastoji da u oblasti pravne komparativistike odgovori na izazove koji proističu iz evropskih integracija i jačanja unutrašnje društvene svesti o značaju prava i pravne države.

Proces prilagođavanja domaćeg pravnog poretka evropskim pravnim standardima dovodi istraživanja IUP i saznanja koja iz toga proizilaze na radar interesovanja svih društvenih sektora, pa i opšte javnosti.

istraživanja IUP

IUP obezbeđuje formalna, pisana mišljenja o sadržini pravnih normi i postupcima u stranim zemljama i/ili o međunarodnom pravu u gotovo svim oblastima. Priprema uporednopravne studije o određenom pitanju/temi, poredeći sadržinu i način primene propisa u različitim pravnim sistemima. Bavi se i konkretnim pitanjima unutar pravnog sistema Republike Srbije. IUP obavlja studijsko-analitičke poslove radi pronalaženja najboljih rešenja za redovnu delatnost pravnih subjekata kao i za njihov razvoj. Jedino se ne angažuje u pravnom zastupanju klijenata, ali pruža stručnu podršku pravnim timovima tokom postupka pred stranim i domaćim sudovima i drugim institucijama.

Poslednjih desetak godina IUP intenzivira istraživačke projekte sa različitim partnerima, a odaziva se i na pozive za projektnu saradnju sa partnerima iz zemlje i inostranstva. Ovo doprinosi širenju polja ekspertize i njene konkretne primene, kao i kvalitetu i raznovrsnosti izdavačke delatnosti IUP, jer su rezultati istraživanja zabeleženi u naučnim člancima i ušli u zbornike, monografije i druga izdanja.

Svi zaposleni i saradnici IUP (istraživači iz naučnih institucija, konsultanti i savetnici) spremni su da svoje profesionalno iskustvo, naučne i praktične informacije i znanje stečeno kroz istraživanja u zemlji i inostranstvu podele sa partnerima, medijima i najširom javnošću.

U ovoj sekciji