Истраживања и пројекти

ИУП настоји да у области правне компаративистике одговори на изазове који проистичу из европских интеграција и јачања унутрашње друштвене свести о значају права и правне државе.

Процес прилагођавања домаћег правног поретка европским правним стандардима доводи истраживања ИУП и сазнања која из тога произилазе на радар интересовања свих друштвених сектора, па и опште јавности.

Истраживанја ИУП

ИУП обезбеђује формална, писана мишљења о садржини правних норми и поступцима у страним земљама и/или о међународном праву у готово свим областима. Припрема упоредноправне студије о одређеном питању/теми, поредећи садржину и начин примене прописа у различитим правним системима. Бави се и конкретним питањима унутар правног система Републике Србије. ИУП обавља студијско-аналитичке послове ради проналажења најбољих решења за редовну делатност правних субјеката као и за њихов развој. Једино се не ангажује у правном заступању клијената, али пружа стручну подршку правним тимовима током поступка пред страним и домаћим судовима и другим институцијама.

Последњих десетак година ИУП интензивира истраживачке пројекте са различитим партнерима, а одазива се и на позиве за пројектну сарадњу са партнерима из земље и иностранства. Ово доприноси ширењу поља експертизе и њене конкретне примене, као и квалитету и разноврсности издавачке делатности ИУП, јер су резултати истраживања забележени у научним чланцима и ушли у зборнике, монографије и друга издања.

Сви запослени и сарадници ИУП (истраживачи из научних институција, консултанти и саветници) спремни су да своје професионално искуство, научне и практичне информације и знање стечено кроз истраживања у земљи и иностранству поделе са партнерима, медијима и најширом јавношћу.

У овој секцији