Revisiting the Concept of Jurisdiction in the Digital Era |
Редефинисање концепта јурисдикције у дигитално доба

Циљ научне конференције јесте да путем окупљања водећих научника и стручњака одговори на значајна питања која се тичу утицаја дигитализације на правни концепт јурисдикције.

Дигитално доба суштински преиспитује границе традиционалних правних система, нарочито када се ради о питању јурисдикције у оквиру правосуђа. Настојимо да организовањем ове научне конференције дамо одговоре на постојеће изазове, уз посебан осврт на еволуцију концепта јурисдикције, као и успостављање равнотеже између различитих грана власти и последице које дигиталне технологије имају на судске поступке и ограничења јурисдикције. Кључне теме укључују прелазак са француског на амерички модел судског тумачења и примене права, интегрисање вештачке интелигенције и електронских процедура у правне поступке, као и глобалну улогу интернета у редефинисању правних ограничења.

Организовањем ове конференције такође настојимо да успоставимо свеобухватну платформу за дијалог између научника, стручњака из праксе и доносилаца одлука и јавних политика, а у циљу унапређења разумевања концепта јурисдикције у дигитално доба, као и да укажемо на могуће правце даљег развоја. Учесници ће путем излагања и учешћа у дискусији бити у прилици да размене искуства и стекну увид о томе на који начин правни системи могу да се прилагоде реалности коју намеће дигитализација, а уз истовремено поштовање принципа правичности и владавине права.

Рана регистрација (слушаоци): 1500 РСД

Стандардна регистрација (слушаоци): 2000 РСД

Накнада укључује приступ свим сесијама на дан конференције (12. септембар 2024), позив за подношење апстраката, књигу апстраката, ручак и освежења у паузама према програму конференције.

Уплату извршити на рачун бр. 325-9500600028215-86 са позивом на број:

 • 4-1-2024 (рана регистрација)
 • 4-2-2024 (стандардна регистрација)

Регистрациони формулар

Postavite dokaz o uplati kotizacije
(pdf, jpg)

16. 8. 2024. – Крајњи рок за рану регистрацију
9. 9. 2024. – Крајњи рок за стандардну регистрацију
12. 9. 2024. – Конференција
27. 9. 2024. – Крајњи рок за подношење апстраката
18.10. 2024. – Потврда о прихватању апстракта
15. 2. 2025. – Рок за подношење прилога на рецензију

Конференција ће настојати да понуди одговоре на то како се концепт јурисдикције, у различитим правним традицијама, мења на прагу трансформације ка дигиталном добу. У том циљу, учесници панела ће се осврнути на ове промене и покушати да пруже увиде у то како се право понаша у овим околностима трансформације. Од концепције права као институционалне праксе која комбинује идеје, правне категорије и правну праксу, конференција ће као платформа омогућити размену мишљења кроз различита углове посматрања. Фокус ће бити на поређењу различитих правних традиција, у циљу анализе начина на који се дугорочне, средњорочне и краткорочне правне структуре понашају у тренуцима радикалних промена као што је тренутно дигитално доба.
I панел

Дугорочне трансформације изградња правних института – правне идеје, правна теорија и уставни оквир

 

Први панел ће настојати да прикаже како развој правних појмова који утичу на развој правних института доприноси промени концепта надлежности. У оквиру овог панела разматраће се како фундаментална начела правне теорије и историјски развој уставности утичу на правну традицију у тренуцима трансформације, доприносећи обликовању различитих перспектива концепта јурисдикције.

II панел

Средњорочне трансформације: савремене процесноправне категорије

У овом панелу, учесници ће анализирати како процесно право реагује на промене концепта јурисдикције. У оквиру дискусија о успостављању процесне јурисдикције у различитим областима права, архитектури правила о надлежности и савременим тенденцијама у процедурализму, учесници ће настојати да утврде како се поступци у грађанском, кривичном, управном и другим областима права развијају и прилагођавају садашњем дигиталном добу.

III панел

Краткорочне трансформације: примена права из перспективе бразилског и српског правосудног система

Надовезујући се на увиде стечене из структурне динамике правних области које су биле предмет дискусије у I и II панелу, панелисти ће анализирати специфичне националне правосудне структуре. Циљ је да се покаже на који начин правна пракса утиче на трансформације које се дешавају у макродимензијама правне рационалности и на класичне процесне категорије, посебно у оквиру теме јурисдикције.

Потврђени говорници и модератори

 • др Душан Поповић, редовни професор, Правни факултет, Универзитет у Београду
 • др Јелена Вучковић, редовна професорка, Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу, чланица Високог савета судства Републике Србије
 • др Милан Шкулић, заменик председника Уставног суда
 • др Владан Петров, судија Уставног суда
 • др Маја Настић, ванредни професор, Правни факултет, Универзитет у Нишу
 • др Мирослав Ђорђевић, заменик председника Високог савета тужилаштва Републике Србије
 • Јасмина Станковић, тужилац, Врховно јавно тужилаштво Републике Србије
 • Бранко Станић, судија, Врховни суд Републике Србије
 • Јелена Деретић, помоћник министра правде Републике Србије
 • Марија Аранђеловић Јуреша, чланица Високог савета судства Републике Србије, судија, Виши суд у Београду, Специјално антикоруптивно одељење
 • dr Fernando Menezes de Almeida, редовни професор, Универзитет Сао Пауло, Бразил (https://direito.usp.br/)
 • dr Flavio Yarshell, редовни професор, Универзитет Сао Пауло, Бразил (https://direito.usp.br/)
 • dr Paulo Henrique Rodrigues Pereira, Универзитет Сао Пауло, Бразил (https://direito.usp.br/)
 • dr Fernanda F. Fernandez Jankov, постдокторске студије, Универзитет Сао Пауло, Бразил (https://direito.usp.br/)
 • dr Rodrigo Cadore, Универзитет у Фрајбургу, Немачка
 • Alessandro Diaferia, апелациони судија, Федерални виши суд Сао Пауло, трећи дистрикт, Бразил, (https://www.trf3.jus.br/), потпредседник Асоцијације федералних судија Бразила (https://www.ajufe.org.br/)

Научни одбор Конференције

 • dr Fernando Menezes de Almeida, редовни професор, Универзитет Сао Пауло, Бразил (https://direito.usp.br/)
 • dr Flavio Yarshell, редовни професор, Универзитет Сао Пауло, Бразил (https://direito.usp.br/)
 • dr Paulo Henrique Rodrigues Pereira, Универзитет Сао Пауло, Бразил (https://direito.usp.br/)
 • dr Fernanda F. Fernandez Jankov, постдокторске студије, Универзитет Сао Пауло, Бразил (https://direito.usp.br/)
 • Alessandro Diaferia, апелациони судија, Федерални виши суд Сао Пауло, трећи дистрикт, Бразил, (https://www.trf3.jus.br/), потпредседник Асоцијације федералних судија Бразила (https://www.ajufe.org.br/)
Institute of comparative law
Faculty of Law

Uz podršku