Дана 16. јула 1955.године Уредбом Савезног извршног већа, коју је потписао тадашњи председник Федеративне Народне Републике Југославије Јосип Броз Тито, основан је Институт за упоредно право. Институт за упоредно право је почео са радом 1. јануара 1956. године, као једна од првих научних установа у тој области у свету.

Историјат

Последње вести

Најава догађаја

Посета проф. др Терезе Русо са Правног факултета Универзитета у Салерну

14. новембар 2023. Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Грачаничка 18, Београд
15. новембар 2023. Институт за упоредно право, Теразије 41, Београд

Детаљније

Подржали