Јачање правног капацитета запослених

Ignorantia iuris quique nocet (Непознавање права свакоме шкоди) – максима је применљива и на појединце и на правна лица. Привредни субјекти би зато требало стално да унапређују знања својих запослених и њихове капацитете за поштовање прописа.

Истраживачи ИУП имају дугогодишње искуство у преношењу стручних знања како студентима, тако и судијама и тужиоцима, будућим адвокатима и носиоцима правосудних функција, вештацима, запосленима у државној управи, али и привредницима.

ИУП може да осмисли и спроведе обуке за запослене из области права које су од значаја за пословање привредног субјекта и које су прилагођене његовим конкретним потребама; ово се нарочито односи на обуке о правилном начину примене секторских прописа, попут прописа из области осигурања, радноправног законодавства, међународне продаје робе, прописа из области планирања и изградње, као и стечаја. ИУП својим партнерима такође може да пружи подршку у припреми за полагање испита неопходних за стицање лиценци, нарочито у делу који се односи на уређење и функционисање државне управе.

Истраживачи ИУП имају дугогодишње искуство у обукама за полагање правосудног испита, обукама судија и тужилаца за примену нових прописа или припрему за примену прописа Европске уније, као и учешћу у оснаживању запослених у јавном и приватном сектору за поступак издавања грађевинских дозвола у обједињеној процедури и другим областима.  Високе оцене добијене од учесника и организатора обука сведоче о способности истраживача ИУП да успешно и квалитетно пренесу знање и развију вештине полазника.