Експертиза

Партнери из свих друштвених сектора од ИУП најчешће траже обавештења о садржини страног права – објашњење о садржини норме, њено тумачење и правну праксу. Потребни су им савети у вези са оснивањем и престанком рада привредних субјеката, посебно банкама и осигуравајућим друштвима током различитих пословних процена. Специјалност ИУП је и израда правних аката за субјекте из различитих привредних грана који им помажу да квалитетно уреде интерне односе и обезбеде ефикасне процедуре.

израда правних аката

ИУП се успешно бави и писањем позиционих докумената за јавно заговарање, засновано на најбољој упоредној пракси и стандардима заштите људских права, најчешће на позив пословних удружења која се залажу за промену правног оквира којим се регулише правни статус њихових чланова, као и у вези са променом регулаторног оквира на захтев државних институција, независних агенција и организација цивилног друштва. ИУП може партнерским организацијама да пружи подршку и у развоју правног капацитета запослених кроз циљане обуке о примени секторских прописа.

ИУП је веома заинтересован за јачање сарадње са приватним сектором у свим областима права, као и за наставак континуираног рада са државним институцијама, независним агенцијама и организацијама цивилног друштва. На овај начин ИУП доприноси унапређењу правног живота у Србији, јача практичну вредност своје делатности и обезбеђује додатне приходе за одрживо пословање.

Експертиза ИУП је објективна, неутрална и свеобухватна у односу на тему коју истражује пошто су запослени деценијама обучавани да на тај начин приступају сваком радном задатку.

Партнери од ИУП добијају проверене и верификоване информације у разумљивој форми, директне и високо професионалне одговоре на свако питање, уз пуно поштовање тајности и поверљивости у односу на све коришћене информације.

ИУП окупља високо квалификоване истраживаче и друге стручњаке из Србије и свих крајева света тако да партнерима пружа одличан квалитет услуга и изузетно корисничко искуство по приступачним ценама.

Имајући у виду стручни профил сваког од домаћих и страних истраживача које ангажује, ИУП је спреман да брзо и квалитетно одговори захтевима партнера у готово свим областима права.

Сваки захтев за сарадњу разматра се у кратком року, а потенцијалном партнеру доставља предлог плана ангажовања ИУП са навођењем чланова тима, описом обима и начина рада, потребним временом и ценом.

На нашој Интернет страници укратко су описане најчешће области ангажовања ИУП за потребе правних субјеката.

Уколико имате предлог за сарадњу, слободно нас контактирајте директно, користећи електронску или класичну пошту.

Адреса електронске поште је: institut@iup.rs, а поштанска адреса: ИУП, Теразије бр. 41, 11000 Београд, Република Србија

У овој секцији

Давање мишљења о домаћем или иностраном праву

Сазнање садржине страног права од кључног је значаја за доношење одлука о пословању са страним партнерима и пословању ван граница наше државе, као и за одлучивање о избору меродавног права у уговорима са иностраним партнерима...

Детаљније
развој законодавства и пракса

Оснивање и престанак рада правних лица

Истраживачи ИУП суверено владају материјама компанијског права, права осигурања и стечајног права, а одлично познају и развој законодавства и праксе у Србији, државама у окружењу и Европској унији...

Детаљније

Израда прописа, јавних политика и заговарање

Израда нацрта закона, поџаконских аката, као и јавних политика којима се заговара промена у одређеној области захтева комплексно правно знање и искуство. Истовремено треба водити рачуна о заштити општег (друштвеног) интереса...

Детаљније

Јачање правног капацитета запослених

Ignorantia iuris quique nocet (Непознавање права свакоме шкоди) – максима је применљива и на појединце и на правна лица. Привредни субјекти би зато требало стално да унапређују знања својих запослених...

Детаљније