Задужена и овлашћењна лица

лице за подршку коме запослени који сумња да је изложен злостављању на раду може да се обрати

Никола Вељковић

e-mail: nikolav@icl.org.rs

лице овлашћено за пријем захтева за заштиту од злостављања на раду и за покретање поступка за заштиту од злостављања на раду

Никола Вељковић

e-mail: nikolav@icl.org.rs

лице задужено за безбедност и здравље на раду

Никола Вељковић

e-mail: nikolav@icl.org.rs

Kopering d.o.o.

Седиште: Раде Кончара 1 Петроварадин
Тел: 021/439 399
Fax: 021/439 396
e-mail: office@kopering.rs

lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja

Никола Вељковић

e-mail: nikolav@icl.org.rs

 лице за заштиту података о личности

Др Марио Рељановић

e-mail: m.reljanovic@iup.rs