Интегритет

ИУП послује у складу са законом, интерним прописима и професионалном етиком, а његов статус и делатност регулисани су Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС” бр. 49/2019).

план интегритета

Запослени у ИУП се придржавају етичких начела, општеприхваћених правила понашања и професионалних стандарда који се односе на научноистраживачки рад. Институт за упоредно право израђује план интегритета у складу са Смерницама за његову израду и спровођење које је донела Агенција за борбу против корупције. Запослени у Институту редовно процењују постојеће стање и предлажу мере за евентуално унапређење интегритета.

ИУП се залаже за успостављање нормативног и етичког интегритета система вредновања домаћих истраживача.

1. Одлука о именовању радне групе ПДФ документ
2. План интегритета ПДФ документ
3. Одлука о усвајању Плана интегритета ПДФ документ
4. Одлука о именовању координатора ПДФ документ
Правилник о поступању по притужбама на рад Института за упоредно правоПравилник о управљању сукобом интереса у Институту за упоредно правоПравилник о поступању са донацијама у Институту за упоредно право