Библиотека

Библиотека ИУП има преко 24.000 књига, а током вишедеценијске размене и на други начин  библиотечки фонд је обогаћен за око 200 наслова часописа. По тим својим карактеристикама, спада у ред најбогатијих правних библиотека у земљи.

Библиотека ИУП

Заступљене су све правне области: теорија и филозофија права, међународно јавно и приватно право, упоредно право, грађанско право у свим сегментима (стварно, облигационо, породично наследно, трговачко, поморско, ваздухопловно и радно), право интелектуалне својине, као и грађански судски поступак, уставно и управно право, социјална заштита и осигурање. Библиотека садржи нешто скромнији фонд углавном новијих издања из области кривичног права јер је ИУП 1962. године уступио све књиге (592) и часописе (15) из ове области Институту за криминолошка и криминалистичка истраживања.

Осим правне литературе, претежно иностране, у библиотеци се налази и знатан број књига из области блиских правним наукама: социологије, политикологије, политичке економије, јавних финансија, културе, образовања, религије, итд.

Библиотека располаже и бројним лексиконима, енциклопедијама, речницима и другим приручницима.

Поред књига, библиотека поседује и научне и стручне часописе, већином из иностранства.

Библиотека је до деведесетих година редовно примала часописе и службена гласила из тридесет држава. Нажалост, ИУП последњих деценија нема средства за редовну претплату на ова издања или за плаћање приступа специфичним банкама података тако да увид у њихов садржај остварује по потреби, а најчешће љубазношћу својих спољних сарадника.

Најзначајније публикације ИУП, углавном издате током претходних 10 година, јавности су доступне у електронском облику.

Библиотека је у систему COBISS (Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси). Спремни да научној заједници и другим заинтересованима обезбедимо приступ нашем фонду након директног обраћања.

Библиотека ради са корисницима понедељком и средом од 10-14 часова.

Контакт библиотеке:

  • Библиотекарка – Мирјана Марков
  • е-маил: biblioteka@iup.rs
  • Тел: +381 11 32 38 198