Biblioteka

Osnivanjem Instituta, počela je sa radom i biblioteka. Namenjena je prvenstveno načnim radnicima i istraživačima zaposlenim u Institutu. Biblioteka je naučna, ima preko 25.000 naslova. U njoj se čuva i prikuplja probrana pravna literatura iz zemlje i sveta. Fond čini građa najviše iz oblasti prava i srodnih nauka: sociologije, politikologije, političke ekonomije, javnih finansija, kulture, obrazovanja, religije.

Literatura je na mnogobrojnim svetskim jezicima, iz različitih zemalja i u velikom rasponu godina, te omogućava istraživanje i upoređivanje pravnih poredaka. Zastupljene su sve oblasti prava: teorija i filozofija prava, međunarodno javno i privatno pravo, uporedno pravo, građansko pravo u svim segmentima (stvarno, obligaciono, porodično nasledno, trgovačko, pomorsko, vazduhoplovno i radno), pravo intelektualne svojine, kao i građanski sudski postupak, ustavno i upravno pravo, socijalna zaštita i osiguranje. Godine 1962. Institut je ustupio sve knjige (592) i časopise (15) iz oblasti krivičnog prava Institutu za kriminološka i kriminalistička istraživanja zbog čega imamo manji broj izdanja iz ove oblasti, ali se fond aktivno dopunjava.

Tokom višedecenijskog postojanja, fond se dopunjava kupovinom, poklonima i razmenom sa institucijama i fakultetima u zemlji, regionu i inostranstvu. Raspolažemo i brojnim leksikonima, enciklopedijama, rečnicima i priručnicima. U odeljenju periodike se čuvaju naučni i stručni časopisi. Dostupno je više od 200 različitih naslova. Većina je inostranih časopisa. Biblioteka je do devedesetih godina redovno primala časopise i službena glasila iz trideset država. Napretkom tehnologije i zahvaljujući lakšoj dostupnosti informacija kroz različite baze podataka, potreba za nabavkom pojedinih izdanja je ugašena.

Po tim svojim karakteristikama biblioteka, spada u red najbogatijih pravnih biblioteka u zemlji.

Od osnivanja do danas Institut ima bogatu izdavačku delatnost. Pored monografskih radova i naučno-istraživačkih projekata, kroz koje se manifestuje naučno-istraživačka delatnost, poseban oblik ove delatnosti predstavljaju kraće studije o stranom i uporednom pravu i monografski radovi čiji su autori kako zaposleni tako i spoljni saradnici Instituta za uporedno pravo. U okviru serije monografija Institut je objavljivao i doktorske disertacije. Naše publikacije su izdvojene u posebnom odeljenju biblioteke.

Biblioteka je u COBISS sistemu (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi) od 2019. godine. Veći deo fonda je dostupan za pretragu u čitaonici putem sistema ISIS.

Bibliotečki fond se nalazi na 300 kvadratnih metara. Biblioteka ima čitaonicu za korisnike.

Biblioteka Intitut za uporedno pravo

Mirjana Markov, bibliotekarka

e-mail: biblioteka@iup.rs

Tel: +381 11 32 38 198

Rad sa korisnicima

ponedeljak 10-14 h

sreda 10-14 h

Pretraga kataloga

COBISS+