Biblioteka

Biblioteka IUP ima preko 24.000 knjiga, a tokom višedecenijske razmene i na drugi način  bibliotečki fond je obogaćen za oko 200 naslova časopisa. Po tim svojim karakteristikama, spada u red najbogatijih pravnih biblioteka u zemlji.

Biblioteka Intitut za uporedno pravo

Zastupljene su sve pravne oblasti: teorija i filozofija prava, međunarodno javno i privatno pravo, uporedno pravo, građansko pravo u svim segmentima (stvarno, obligaciono, porodično nasledno, trgovačko, pomorsko, vazduhoplovno i radno), pravo intelektualne svojine, kao i građanski sudski postupak, ustavno i upravno pravo, socijalna zaštita i osiguranje. Biblioteka sadrži nešto skromniji fond uglavnom novijih izdanja iz oblasti krivičnog prava jer je IUP 1962. godine ustupio sve knjige (592) i časopise (15) iz ove oblasti Institutu za kriminološka i kriminalistička istraživanja.

Osim pravne literature, pretežno inostrane, u biblioteci se nalazi i znatan broj knjiga iz oblasti bliskih pravnim naukama: sociologije, politikologije, političke ekonomije, javnih finansija, kulture, obrazovanja, religije, itd.

Biblioteka raspolaže i brojnim leksikonima, enciklopedijama, rečnicima i drugim priručnicima.

Pored knjiga, biblioteka poseduje i naučne i stručne časopise, većinom iz inostranstva.

Biblioteka je do devedesetih godina redovno primala časopise i službena glasila iz trideset država. Nažalost, IUP poslednjih decenija nema sredstva za redovnu pretplatu na ova izdanja ili za plaćanje pristupa specifičnim bankama podataka tako da uvid u njihov sadržaj ostvaruje po potrebi, a najčešće ljubaznošću svojih spoljnih saradnika.

Najznačajnije publikacije IUP, uglavnom izdate tokom prethodnih 10 godina, javnosti su dostupne u elektronskom obliku.

Biblioteka je u sistemu COBISS (Kooperativni onlajn bibliografski sistem i servisi). Spremni da naučnoj zajednici i drugim zainteresovanima obezbedimo pristup našem fondu nakon direktnog obraćanja.

Biblioteka radi sa korisnicima od ponedeljkom i sredom od 10-14 časova.

Kontakt biblioteke:

  • Bibliotekarka – Mirjana Markov
  • e-mail: biblioteka@iup.rs
  • Tel: +381 11 32 38 198