Katalog

Pravo zemalja u regionu Vladimir Čolović (ur) Preuzimanje
Uvod u pravo Nemačke M. Vasiljević, V. Čolović (ur) Preuzimanje
20 godina od razbijanja SFRJ B. Knežić, J. Ćirić (ur) Preuzimanje
Krivična dela visokotehnološkog kriminala D. Prlja, Z. Ivanovic, M. Reljanovic Preuzimanje
Internet pravo Dragan Prlja, Mario Reljanović, Zvonimir Ivanović Preuzimanje
Ekologija i pravo A. Čavoški, A. Knežević-Bojović (ur) Preuzimanje
Religija politika pravo J. Ćirić, V. Džomić, M. Jevtić (ur) Preuzimanje
Digitalna forenzika Vanja Korać, Dragan Prlja, Andrej Dilligenski Preuzimanje
Uvod u pravo Rusije Nataša Mrvić Petrović, Nina Kršlјanin, Mina Zirojević (ur) Preuzimanje
Pravo zaštite podataka A. Diligenski, D. Prlja, D. Cerović Preuzimanje
No Image Available Finansijski kriminalitet Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović (ur) Preuzimanje
Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji N. Šarkić, V. Radović, G. Ajnšpiler Popović, V. Čolović (ur) Preuzimanje
Primena digitalizacije u kulturi i nauci Đ. Kutlača, A. Kostić, D. Prlјa, R. Zelenović (ur) Preuzimanje
Državno-crkveno pravo kroz vekove V. Čolović, V. Džomić, V. Đurić, M. Stanić (ur) Preuzimanje
Uvod u pravo Rusije: Srbija i Rusija... Mina Zirojević, Nina Kršljanin (ur) Preuzimanje