Katalog publikacija

Spisak objavljenih publikacija Instituta za uporedno pravo od 1956. do danas:

monografije

zbornici

Sve cene iskazane na sajtu su date bez PDV-a. Prema čl. 23, st. 2, tač. 9 Zakona o porezu na dodatu vrednost promet monografskih i serijskih publikacija se oporezuje po posebnoj stopi od 10%.

Monografije i zbornici radova

Total 163 Books Found!

Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete Katarina Jovičić, Slobodan Vukadinović Preuzimanje
Sećanje na dr Jovana Ćirića – putevi... Jelena Ćeranić Perišić, Vladimir Čolović (ur)
Conflict of interest: An Analysis of the... Mirjana Glintić, Miroslav Đorđević Preuzimanje
No Image Available Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje Zdravko Petrović, Vladimir Čolović, Dragan Obradović (ur) Preuzimanje
Krivična dela u oblasti rada Slađana Jovanović, Mario Reljanović Preuzimanje
Odstupanje od redovne primene kolizionih normi Biljana Damjanović; Vladimir Čolović Preuzimanje
65 godina od Rimskih ugovora: Evropska unija... Jelena Ćeranić Perišić, Vladimir Đurić, Aleksandra Višekruna Preuzimanje
Uvod u pravo Italije Milica Matijević, Alesandro Simoni, Jelena Kostić (ur) Preuzimanje
Ljudska prava i veštačka inteligencija Dragan Prlja, Gordana Gasmi, Vanja Korać Preuzimanje
Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje Zdravko Petrović, Vladimir Čolović, Dragan Obradović (ur) Preuzimanje
Free access to information: An analysis of... Ana Knežević Bojović, Mario Reljanović Preuzimanje
Cyber law – Serbia Mina Zirojević, Zvonimir Ivanović Preuzimanje
Nasilje i deca Mina Zirojević (ur) Preuzimanje
Institucije i prevencija finansijskog kriminaliteta J. Kostić, A. Stevanović, M. Matić Bošković (ur) Preuzimanje
Naknada štete u obliku rente zbog telesne... Nataša Mrvić Petrović, Zdravko Petrović Preuzimanje
Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje Z. Petrović, V. Čolović, D. Obradović (ur) Preuzimanje
65 godina Instituta za uporedno pravo A. Višekruna, V. Čolović, M. Markov (prir) Preuzimanje
Rešavanje radnih sporova Mario Reljanović, Jovana Misailović Preuzimanje
Veštačka inteligencija u pravnom sistemu EU Dragan Prlja, Gordana Gasmi, Vanja Korać Preuzimanje
Uvod u šerijatsko pravo V. Čolović, S. Manić (ur.) Preuzimanje
Zaštita podataka o ličnosti u Srbiji S. Andonović, D. Prlja, A. Diligenski (ur) Preuzimanje
Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje Z. Petrović, V. Čolović, D. Obradović (ur) Preuzimanje
Osnovi zaštite podataka o ličnosti Stefan Andonović, Dragan Prlja Preuzimanje
Uvod u pravo Rusije: Srbija i Rusija... Mina Zirojević, Nina Kršljanin (ur) Preuzimanje
Državno-crkveno pravo kroz vekove V. Čolović, V. Džomić, V. Đurić, M. Stanić (ur) Preuzimanje
Primena digitalizacije u kulturi i nauci Đ. Kutlača, A. Kostić, D. Prlјa, R. Zelenović (ur) Preuzimanje
Finansijski kriminalitet i korupcija Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović (ur) Preuzimanje
Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji N. Šarkić, V. Radović, G. Ajnšpiler Popović, V. Čolović (ur) Preuzimanje
Integrity and Good Governance in the Western... A. Rabrenović, A. Knežević Bojović (ur) Preuzimanje
Finansijski kriminalitet Jelena Kostić, Aleksandar Stevanović (ur) Preuzimanje
Pravo zaštite podataka Andrej Diligenski, Dragan Prlja, Dražen Cerović Preuzimanje
Priručnik za primenu propisa u prekršajnom postupku Nataša Mrvić Petrović, Ljiljana Milić
Uvod u pravo Rusije Nataša Mrvić Petrović, Nina Kršlјanin, Mina Zirojević (ur) Preuzimanje
Privredna krivična dela I. Stevanović, V. Čolović (ur.) Preuzimanje
Pravo na nezaborav G. Grajf, B. Lituči, J. Ćirić, D. Radojičić (ur) Preuzimanje
Digitalna forenzika Vanja Korać, Dragan Prlja, Andrej Dilligenski Preuzimanje
Religija politika pravo J. Ćirić, V. Džomić, M. Jevtić (ur) Preuzimanje
Društvo i prostor: Urbani i ruralni prostor... Pavle Milenković, Snežana Stojšin, Ana Pajvančić-Cizelj (ur) Preuzimanje
Društvo i prostor: Epistemologija prostora | Društveni... Pavle Milenković, Snežana Stojšin, Ana Pajvančić-Cizelj (ur) Preuzimanje
Pravni aspekti pomorske sigurnosti Jelena Nikčević-Grdinić
Elementarne nepogode i vanredne situacije N. Mrvić Petrović, D. Todić, D. Mlađen (ur) Preuzimanje