Priručnik za primenu propisa u prekršajnom postupku
Autor: Nataša Mrvić Petrović, Ljiljana Milić Kategorija: Monografije Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2018 ISBN: 978-86-80186-32-0 Jezik: Cena: Tags:prekršajno pravo |