Zaštita podataka o ličnosti

Direktor Instituta za uporedno pravo kao lice za zaštitu podataka o ličnosti imenovao je dr Maria Reljanovića.

Kontakt:

telefon: +381 11 32 33 213

e – mail: m.reljanovic@iup.rs