Najava događaja

Arhiva najava

Konferencija “Srpski fudbal – uporednopravni izazovi i perspektive III”

4. decembar 2023. - 9.30 h - Institut za uporedno pravo, Terazije 41

Detaljnije

Poseta prof. dr Tereze Ruso sa Pravnog departmana Univerziteta u Salernu

14. novembar 2023. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, Beograd
15. novembar 2023. Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

Oktobarski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

27. oktobar 2023. - 10h, Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

Regional Law Review

7-8. septembar 2023. Institut za uporedno pravo / onlajn

Detaljnije

Otvaranje legata dr Jovana Ćirića

4. april 2023. godine u 13 h - Institut za uporedno pravo, Terazije 41

Detaljnije

Martovski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

U ponedeljak, 27. marta sa početkom u 11 č održaće se martovski naučni seminar Instituta za uporedno pravo. Predavanje na naučnom seminaru na temu „Upotreba kvantitativnih metoda teorija kompleksnih sistema za istraživanje u društvenim naukama” održaće u sali Instituta dr Marija Mitrović Dankulov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku i rukovodilac Inovacionog centra Instituta za fiziku.

Detaljnije

Uporednopravni izazovi u srpskom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović

10. jun 2022. g. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac

Detaljnije

Okrugli sto Ustavni amandmani – za ili protiv

28. 12. 2021. godine u 11h - Institut za uporedno pravo, Terazije 41

Detaljnije

Javni okrugli stolovi | IUP & IRZ | Metode rešavanja slučaja

11, 25. maj 2021. i 1. jun 2021. g. ZOOM platforma

Detaljnije

Komemoracija povodom sećanja na prof. dr Lidiju Bastu Flajner

20. septembar 2019. u 12 časova - Fakultet političkih nauka, ul. Jove Ilića 165

Detaljnije

Naučni skup „Primena digitalizacije u kulturi i nauci“

16. novembar 2018. g. - Sala Audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizacuju SANU u 10 h

Detaljnije

Naučna konferencija “Finansijski kriminalitet”

7-8. septembar 2018. - Hotel "Vojvodina", Zrenjanin

Detaljnije

Tribina „Ustavni amandmani i nezavisnost pravosuđa“

23. maj 2018. u 16 h - Institut za uporedno pravo, Beograd

Detaljnije

Tribina povodom objavljivanja Zbornika za percepciju naučnog rada …

26. decembar 2017. u 18 h - Mala sala Zadužbine Ilije M. Kolarca, Beograd

Detaljnije

Okrugli sto “Prava deteta”

25. decembar 2017. u 17 h - Institut za uporedno pravo, Beograd

Detaljnije

30. Kopaonička škola prirodnog prava

13 - 17. decembar 2017. - Kopaonik

Detaljnije

Krivična dela u privredi

23. i 24. oktobar 2017. - Vršac

Detaljnije