Publikacije

Jedna od bitnih osobenosti IUP je bogata tradicija izdavanja monografija, zbornika radova i drugih publikacija zasnovanih na uporednopravnim istraživanjima iz gotovo svih pravnih oblasti. Ove publikacije predstavljaju značajan doprinos izgradnji pravne nauke, zakonodavstva i prakse u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Monografija

Živost i bogatstvo naučnoistraživačke i izdavačke delatnosti IUP ilustruje više od 300 objavljenih monografija i tematskih zbornika. Izdvajaju se: „Uvod u pravo Sjedinjenih Američkih Država”, „Uvod u pravo Nemačke”, „Haški tribunal”, „Elementarne nepogode – vanredne situacije”, „OEBS – 40 godina završnog akta iz Helsinkija”, kao i dva važna zbornika radova, i to jedan povodom 100 godina od Prvog svetskog rata a drugi pod naslovom „Religija – politika – pravo”.

Institut je u domaćim i međunarodnim naučnim krugovima poznat i po veoma značajnom časopisu Strani pravni život” koji izlazi više od 60 godina i spada u naučne časopise od izuzetnog nacionalnog značaja. Većina  ovih dela dostupna je u elektronskom obliku.

U ovoj sekciji