Zadužena i ovlašćena lica

lice za podršku kome zaposleni koji sumnja da je izložen zlostavljanju na radu može da se obrati

Nikola Veljković

e-mail: nikolav@icl.org.rs

lice ovlašćeno za prijem zahteva za zaštitu od zlostavljanja na radu i za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja na radu

Nikola Veljković

e-mail: nikolav@icl.org.rs

lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu

Nikola Veljković

e-mail: nikolav@icl.org.rs

Kopering d.o.o.

Sedište: Rade Končara 1 Petrovaradin
Tel: 021/439 399
Fax: 021/439 396
e-mail: office@kopering.rs

lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja

Nikola Veljković

e-mail: nikolav@icl.org.rs

lice za zaštitu podataka o ličnosti

 Dr Mario Reljanović

e-mail: m.reljanovic@iup.rs