Ekspertiza

Partneri iz svih društvenih sektora od IUP najčešće traže obaveštenja o sadržini stranog prava – objašnjenje o sadržini norme, njeno tumačenje i pravnu praksu. Potrebni su im saveti u vezi sa osnivanjem i prestankom rada privrednih subjekata, posebno bankama i osiguravajućim društvima tokom različitih poslovnih procena. Specijalnost IUP je i izrada pravnih akata za subjekte iz različitih privrednih grana koji im pomažu da kvalitetno urede interne odnose i obezbede efikasne procedure.

izrada pravnih akata

IUP se uspešno bavi i pisanjem pozicionih dokumenata za javno zagovaranje, zasnovano na najboljoj uporednoj praksi i standardima zaštite ljudskih prava, najčešće na poziv poslovnih udruženja koja se zalažu za promenu pravnog okvira kojim se reguliše pravni status njihovih članova, kao i u vezi sa promenom regulatornog okvira na zahtev državnih institucija, nezavisnih agencija i organizacija civilnog društva. IUP može partnerskim organizacijama da pruži podršku i u razvoju pravnog kapaciteta zaposlenih kroz ciljane obuke o primeni sektorskih propisa.

IUP je veoma zainteresovan za jačanje saradnje sa privatnim sektorom u svim oblastima prava, kao i za nastavak kontinuiranog rada sa državnim institucijama, nezavisnim agencijama i organizacijama civilnog društva. Na ovaj način IUP doprinosi unapređenju pravnog života u Srbiji, jača praktičnu vrednost svoje delatnosti i obezbeđuje dodatne prihode za održivo poslovanje.

Ekspertiza IUP je objektivna, neutralna i sveobuhvatna u odnosu na temu koju istražuje pošto su zaposleni decenijama obučavani da na taj način pristupaju svakom radnom zadatku.

Partneri od IUP dobijaju proverene i verifikovane informacije u razumljivoj formi, direktne i visoko profesionalne odgovore na svako pitanje, uz puno poštovanje tajnosti i poverljivosti u odnosu na sve korišćene informacije.

IUP okuplja visoko kvalifikovane istraživače i druge stručnjake iz Srbije i svih krajeva sveta tako da partnerima pruža odličan kvalitet usluga i izuzetno korisničko iskustvo po pristupačnim cenama.

Imajući u vidu stručni profil svakog od domaćih i stranih istraživača koje angažuje, IUP je spreman da brzo i kvalitetno odgovori zahtevima partnera u gotovo svim oblastima prava.

Svaki zahtev za saradnju razmatra se u kratkom roku, a potencijalnom partneru dostavlja predlog plana angažovanja IUP sa navođenjem članova tima, opisom obima i načina rada, potrebnim vremenom i cenom.

Na našoj Internet stranici ukratko su opisane najčešće oblasti angažovanja IUP za potrebe pravnih subjekata.

Ukoliko imate predlog za saradnju, slobodno nas kontaktirajte direktno, koristeći elektronsku ili klasičnu poštu.

Adresa elektronske pošte je: institut@iup.rs, a poštanska adresa: IUP, Terazije br. 41, 11000 Beograd, Republika Srbija

U ovoj sekciji

Davanje mišljenja o domaćem ili inostranom pravu

Saznanje sadržine stranog prava od ključnog je značaja za donošenje odluka o poslovanju sa stranim partnerima i poslovanju van granica naše države, kao i za odlučivanje o izboru merodavnog prava u ugovorima sa inostranim partnerima...

Detaljnije

Izrada propisa, javnih politika i zagovaranje

Izrada nacrta zakona, podžakonskih akata, kao i javnih politika kojima se zagovara promena u određenoj oblasti zahteva kompleksno pravno znanje i iskustvo. Istovremeno treba voditi računa o zaštiti opšteg (društvenog) interesa...

Detaljnije

Jačanje pravnog kapaciteta zaposlenih

Ignorantia iuris quique nocet (Nepoznavanje prava svakome škodi) – maksima je primenljiva i na pojedince i na pravna lica. Privredni subjekti bi zato trebalo stalno da unapređuju znanja svojih zaposlenih...

Detaljnije
razvoj zakonodavstva i prakse

Osnivanje i prestanak rada pravnih lica

Istraživači IUP suvereno vladaju materijama kompanijskog prava, prava osiguranja i stečajnog prava, a odlično poznaju i razvoj zakonodavstva i prakse u Srbiji, državama u okruženju i Evropskoj uniji...

Detaljnije