Jačanje pravnog kapaciteta zaposlenih

Ignorantia iuris quique nocet (Nepoznavanje prava svakome škodi) – maksima je primenljiva i na pojedince i na pravna lica. Privredni subjekti bi zato trebalo stalno da unapređuju znanja svojih zaposlenih i njihove kapacitete za poštovanje propisa.

Istraživači IUP imaju dugogodišnje iskustvo u prenošenju stručnih znanja kako studentima, tako i sudijama i tužiocima, budućim advokatima i nosiocima pravosudnih funkcija, veštacima, zaposlenima u državnoj upravi, ali i privrednicima.

IUP može da osmisli i sprovede obuke za zaposlene iz oblasti prava koje su od značaja za poslovanje privrednog subjekta i koje su prilagođene njegovim konkretnim potrebama; ovo se naročito odnosi na obuke o pravilnom načinu primene sektorskih propisa, poput propisa iz oblasti osiguranja, radnopravnog zakonodavstva, međunarodne prodaje robe, propisa iz oblasti planiranja i izgradnje, kao i stečaja. IUP svojim partnerima takođe može da pruži podršku u pripremi za polaganje ispita neophodnih za sticanje licenci, naročito u delu koji se odnosi na uređenje i funkcionisanje državne uprave.

Istraživači IUP imaju dugogodišnje iskustvo u obukama za polaganje pravosudnog ispita, obukama sudija i tužilaca za primenu novih propisa ili pripremu za primenu propisa Evropske unije, kao i učešću u osnaživanju zaposlenih u javnom i privatnom sektoru za postupak izdavanja građevinskih dozvola u objedinjenoj proceduri i drugim oblastima.  Visoke ocene dobijene od učesnika i organizatora obuka svedoče o sposobnosti istraživača IUP da uspešno i kvalitetno prenesu znanje i razviju veštine polaznika.