Partneri

Partneri i saradnici Institut za uporedno pravo

IUP trajno sarađuje sa:

 • Srpska akademija nauke i umetnosti
 • Pravni fakultet Univerziteta Union
 • Institutom za evropske studije
 • Institutom za spoljnu trgovinu
 • Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja
 • Institutom za društvene nauke
 • Pravnim fakultetom u Beogradu
 • Pravnim fakultetom u Novom Sadu
 • Pravnim fakultetom u Kragujevcu
 • Pravnim fakultetom u Osijeku
 • Panevropskim Univerzitetom Apeiron Banja Luka
 • Institutom za ekonomska i socijalna istraživanja
 • Beogradskim centrom za ljudska prava
 • Centrom za unapređivanje pravnih studija
 • Fakultetom za državnu upravu i administraciju
 • Fakultetom za evropske pravno-političke studije Novi Sad, Univerzitet Singidunum
 • Agencijom za restituciju RS
 • Agencijom za upravljanje lukama
 • Sindikatom lekara i farmaceuta Srbije
 • Sindikatom sudskih veštaka Srbije
 • Centrom za evaluaciju u obrazovanju i nauci
 • Pokrajinskim zaštitnikom građana – Ombudsmanom
 • Intermex-om
 • Srpskim sociološkim društvom
 • Filozofskim fakultetom u Novom Sadu
 • Udruženjem osiguravača
 • Južnoevropskim centrom za pravna istraživanja
 • Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava
 • Skupštinom Srba juga Francuske
 • Gradom Novim Sadom

IUP ima povremenu saradnju sa brojnim drugim srodnim institucijama i nevladinim organizacijama u Srbiji.

Među stranim partnerima IUP su:

 • Centre Européen Universitaire de Nancy – France
 • Institute for Federalism, Fribourg, Switzerland
 • Aire Centre, London, UK
 • Central European University, Budapest, Hungary
 • Europe Institute, Zurich, Switzerland
 • CIDS
 • Institute for Education, Documentation and Research of Holocaust – Shem Olam (IHSO)
 • Agency of Public Administration and Government of Norway
 • UNCITRAL
 • UNIDROIT
 • UNICRI

IUP ima povremenu saradnju i sa drugim srodnim institucijama iz inostranstva.

Počev od 2001. godine, IUP po različitim osnovama podržavaju:

 • Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
 • Ministarstvo prosvete Republike Srbije
 • Ministarstvo kulture Republike Srbije
 • Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije
 • Swiss Agency for Development and Cooperation
 • Francuski institut (Institut Français)
 • GIZ (Deutsche Gesellschaft für Inrernationale Zusammenarbeit, GmbH)
 • Heinrich-Böll-Stiftung
 • Fond za otvoreno društvo
 • USAID
 • Jugoimport a.d. Beograd
 • Dunav a.d. Beograd
 • Gerontološko društvo Srbije
 • Kuća ljudskih prava i demokratije
 • Zavod za udžbenike
 • Alter DOO
 • Svetigora
 • Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
 • Državna lutrija Srbije
 • Savet Evrope