Партнери

партнери и сарадници

ИУП трајно сарађује са:

 • Институтом за европске студије
 • Институтом за спољну трговину
 • Институтом за криминолошка и социолошка истраживања
 • Институтом за друштвене науке
 • Правним факултетом у Београду
 • Правним факултетом у Новом Саду
 • Правним факултетом у Крагујевцу
 • Правним факултетом у Осијеку
 • Паневропским Универзитетом Апеирон Бања Лука
 • Институтом за економска и социјална истраживања
 • Београдским центром за људска права
 • Центром за унапређивање правних студија
 • Факултетом за државну управу и администрацију
 • Факултетом за европске правно-политичке студије Нови Сад, Универзитет Сингидунум
 • Агенцијом за реституцију РС
 • Агенцијом за управљање лукама
 • Синдикатом лекара и фармацеута Србије
 • Синдикатом судских вештака Србије
 • Центром за евалуацију у образовању и науци
 • Покрајинским заштитником грађана – Омбудсманом
 • Интермекс-ом
 • Српским социолошким друштвом
 • Филозофским факултетом у Новом Саду
 • Удружењем осигуравача
 • Јужноевропским центром за правна истраживања
 • Топличким центром за демократију и људска права
 • Скупштином Срба југа Француске
 • Градом Новим Садом

ИУП има повремену сарадњу са бројним другим сродним институцијама и невладиним организацијама у Србији.

Међу страним партнерима ИУП су:

 • Centre Européen Universitaire de Nancy – France
 • Institute for Federalism, Fribourg, Switzerland
 • Aire Centre, London, UK
 • Central European University, Budapest, Hungary
 • Europe Institute, Zurich, Switzerland
 • CIDS
 • Institute for Education, Documentation and Research of Holocaust – Shem Olam (IHSO)
 • Agency of Public Administration and Government of Norway
 • UNCITRAL
 • UNIDROIT
 • UNICRI

ИУП има повремену сарадњу и са другим сродним институцијама из иностранства.

Почев од 2001. године, ИУП по различитим основама подржавају:

 • Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
 • Министарство просвете Републике Србије
 • Министарство културе Републике Србије
 • Министарство за дијаспору Републике Србије
 • Swiss Agency for Development and Cooperation
 • Француски институт (Institut Français)
 • GIZ (Deutsche Gesellschaft für Inrernationale Zusammenarbeit, GmbH)
 • Heinrich-Böll-Stiftung
 • Фонд за отворено друштво
 • USAID
 • Југоимпорт а.д. Београд
 • Дунав а.д. Београд
 • Геронтолошко друштво Србије
 • Кућа људских права и демократије
 • Завод за уџбенике
 • Алтер ДОО
 • Светигора
 • Центар за евалуацију у образовању и науци
 • Државна лутрија Србије
 • Савет Европе