Публикације

Једна од битних особености ИУП је богата традиција издавања монографија, зборника радова и других публикација заснованих на упоредноправним истраживањима из готово свих правних области. Ове публикације представљају значајан допринос изградњи правне науке, законодавства и праксе у Србији и региону Западног Балкана.

монографија

Живост и богатство научноистраживачке и издавачке делатности ИУП илуструје више од 300 објављених монографија и тематских зборника. Издвајају се: „Увод у право Сједињених Америчких Држава”, „Увод у право Немачке”, „Хашки трибунал”, „Елементарне непогоде – ванредне ситуације”, „ОЕБС – 40 година завршног акта из Хелсинкија”, као и два важна зборника радова, и то један поводом 100 година од Првог светског рата а други под насловом „Религија – политика – право”.

Институт је у домаћим и међународним научним круговима познат и по веома значајном часопису „Страни правни живот” који излази више од 60 година и спада у научне часописе од изузетног националног значаја. Већина  ових дела доступна је у електронском облику.

У овој секцији