О нама

Основну делатност Института за упоредно право чине упоредноправна истраживања, са мисијом да се јавности критички анализирају и представе законодавна решења у другим државама и наднационалним организацијама, као и новине у међународном праву и да се на тај начин експертизом допринесе развоју правне науке, креирању модерног законодавства и квалитетном решавању савремених правних изазова у Србији и региону Западног Балкана.

За више од 60 година постојања ИУП је израстао у једну од водећих истраживачких институција у области друштвених наука у земљи и региону, а уједно је и један од најстаријих института за компаративно правна истраживања у Европи и свету. Свој углед ИУП пре свега дугује стручности, посвећености и ентузијазму запослених који његову делатност обављају у складу са међународним стандардима, тежећи да своју експертизу стално иновирају, унапређују и проширују.

ИУП учествује у Програму основних истраживања који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а у оквиру ког ради око 30 истраживача у истраживачким и научним звањима и запослених у администрацији. О квалитету запослених говори и чињеница да је приликом оцењивања пројеката на конкурсу ресорног Министарства ИУП традиционално најбоље оцењен, испред свих осталих који конкуришу са темама из области правних наука.

ИУП се посебно труди да очува и развије научноистраживачки кадар и подмладак, подстичући сараднике да користе могућности за студирање, стипендирање и друге видове стручног усавршавања, као и стимулишући њихово учешће у пројектима и презентовање резултата истраживања на научним скуповима у земљи и иностранству.

Плодоносном раду ИУП допринела су значајна имена српске правне науке, професори правних факултета и академици који су се бавили актуелним темама у свом времену, тако да су написали прве радове у областима попут трансплантације људских органа, заштите грађана, референдума, међународне техничке сарадње и других.

ИУП је окупио и угледне стране стручњаке који помажу да се у кратком року обезбеди увид у прописе и правну праксу у било ком делу света.

Научно-истраживачка и издавачка делатност су веома живе, тако да је ИУП објавио више од 300 монографија и тематских зборника. Издвајају се: „Увод у право Сједињених Америчких Држава”, „Увод у право Немачке”, „Хашки трибунал”, „Елементарне непогоде – ванредне ситуације”, „ОЕБС – 40 година завршног акта из Хелсинкија”; као и два важна зборника радова, и то један поводом 100 година од Првог светског рата а други под насловом „Религија – политика – право”. ИУП је у домаћим и међународнијм научним круговима познат и по веома значајном часопису „Страни правни живот” који излази више од 60 година и сврстава се у научне часописе од изузетног националног значаја. Већина ових дела доступна је најширој јавности у електронском облику.

ИУП поседује и специјализовану библиотеку од преко 24.000 књига и страних закона који су на располагању свима који желе да изучавају инострано право.

Институт за упоредно право је поводом 60 година постојања и рада одликован Златном медаљом за изузетне заслуге у развоју правне науке, на Сретење 2016. г.

У овој секцији

Руководство ИУП

Вршилац дужности директора Института је проф. др Јелена Ћеранић Перишић, научни саветник. Др Ћеранић Перишић рођена је 1979. године у Београду.

Детаљније
Законодавна решења

Делатност

Основну делатност Института за упоредно право чине упоредноправна истраживања, са мисијом да се критички анализирају и јавности представе законодавна решења у другим државама и наднационалним организацијама, као и новине у међународном праву и да се на тај начин експертизом допринесе развоју правне науке, креирању модерног законодавства и квалитетном решавању савремених правних изазова у Србији и региону Западног Балкана.

Детаљније
партнери и сарадници

Партнери

ИУП трајно сарађује са: Институтом за европске студије, Институтом за спољну трговину, Институтом за криминолошка и социолошка истраживања, Институтом за друштвене науке, Правним факултетом у Београду, Правним факултетом у Новом Саду, Правним факултетом у Крагујевцу, Правним факултетом у Осијеку, Паневропским Универзитетом Апеирон Бања Лука, Институтом за економска и социјална истраживања, Београдским центром за људска права...

Детаљније
Библиотека ИУП

Библиотека

Библиотека ИУП има преко 24.000 књига, а током вишедеценијске размене и на други начин  библиотечки фонд је обогаћен за око 200 наслова часописа. По тим својим карактеристикама, спада у ред најбогатијих правних библиотека у земљи.

Детаљније
Упоредноправна истраживања

Историјат ИУП

Институт за упоредно право основан је уредбом Савезног извршног већа 1955. године коју је потписао тадашњи председник ФНРЈ Јосип Броз Тито. ИУП је започео са радом 1. јануара 1956. године, као једна од првих установа те врсте у свету.

Детаљније
план интегритета

Интегритет

ИУП послује у складу са законом, интерним прописима и професионалном етиком, а његов статус и делатност регулисани су Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС” бр. 49/2019).

Детаљније
Јавне набавке

Јавне набавке

Обавештење о јавној набавци...

Детаљније