Давање мишљења о домаћем или иностраном праву

Познавање садржине страног права од кључног је значаја за доношење одлука о пословању са страним партнерима и пословању ван граница наше државе, као и за одлучивање о избору меродавног права у уговорима са иностраним партнерима, те за позитиван исход судских и управних поступака. Значајно је и за грађанскоправне односе физичких лица у иностранству, нпр. за брачне односе, уговорне односе, вануговорне односе везане за штету, нарочито кад су у питању саобраћајне незгоде, итд.

Упознавање са садржином страног права може бити јако тешко, с обзиром на то да поједине државе регулишу нека питања у више законских аката. Не мањи проблем може да представља упознавање са прописима федералних земаља где се поставља питање унутрашњег сукоба закона, као што су САД или Немачка. Многе државе немају превод својих прописа на неки од светских језика и неопходно је детаљно претражити документе на изворном језику. Осим тога, за примену неког страног прописа није довољно бити упознат са садржином неке норме, већ је од кључног значаја и анализа њене примене у тој земљи, као и анализа судске и управне праксе.

Истраживачи ИУП успешно савладавају ове изазове и својим партнерима у кратком року могу да понуде поуздане и комплетне информације о садржини и примени страног права.

У последњих пет година ову експертизу смо пружали партнерима из јавног и приватног сектора, судовима, органима управе и адвокатским канцеларијама, помажући им да се обавесте о:

– праву страних држављања, као што су држављани Турске, на стицање непокретности у Србији (провера постојања узајамности), али и о правима домаћих физичких и правних лица да стичу непокретности у другим државама, на пример, у Белгији и Азербејџану,

– режиму признања и извршења страних судских одлука у односу на Белгију, Савезну државу Јута (САД), Округ Кук (САД), Острво Ман (УК), Румунију, Русију и Канаду,

– правноснажности судске одлуке у појединим џавама САД, на пример, у Колораду и Тексасу или застарелости потраживања у држави Њујорк (САД),

– осигурању аутоодговорности у држави Делавер (САД),

– регулисању ванбрачне заједнице у Швајцарској и остваривању права на издржавање у Швајцарској.