Конференције

Институт за упоредно право је крајем 1961. године почео да развија један облик своје активности који и данас представља значајан аспект рада Института. То је организовање саветовања, научних, односно стручних скупова. Институт је у последњих шест деценија, самостално или у сарадњи са другим научноистраживачким организацијама или другим субјектима, организовао бројне међународне и националне конференције на којима су правни стручњаци из земље и иностранства излагали своје радове. Поједине конференције данас имају традиционални карактер.