Руководство ИУП

Директор Института

Директор Института је др Владимир Чоловић, научни саветник

Др Владимир Чоловић

Проф.др Владимир Чоловић је редовни професор и научни саветник Института за упоредно право у Београду. Рођен је 1966. у Београду, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је (1991. г), магистрирао (1994. г – наслов рада „Сукоб закона и промена суверенитета“) и докторирао (2000. г – наслов рада „Стечај и принудно поравнање са елементом иностраности“) на Правном факултету Универзитета у Београду. Ментор при изради магистарске и докторске тезе био му је проф. др Милан Пак. Специјализирао се у области међународних уговора у трговини 1994. на истом Факултету. Положио је правосудни испит 1997. Након дипломирања био је запослен у осигуравајућим друштвима. Од 2000 – 2007. је радио на на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, на коме је био продекан у периоду 2003 – 2006. На Факултету за државну управу и администрацију Универзитета „Мегатренд“ радио је од 2007 – 2009.

На Институту за упоредно право ради од 2009. г, а био је и председник Научног већа Института у периоду 2009 – 2013. Предавао је по уговору „Право осигурања” на Правном факултету Универзитета у Београду од 2004 – 2009. Био је главни и одговорни уредник часописа „Страни правни живот“ од 2013. до 2017. године.

Уже научне области: Међународно приватно право, Право осигурања и Стечајно право. Написао је 15 монографија и уџбеника, као и преко 160 научних и стручних чланака на српском, енглеском и немачком језику. Члан је Удружења правника у привреди Србије и Удружења за одштетно право Србије. Учествовао је на више међународних конференција у земљи и иностранству, између осталог и на сесији УНЦИТРАЛ о малим и средњим предузећима у Њујорку 2014.

Добитник је Повеље за изузетне заслуге и научни допринос у развоју права осигурања Удружења за одштетно право (2014. г), као и награде Института за упоредно право за научни допринос (2015. г). Учествовао је у неколико пројеката Савета Европе, ГТЗ – Канцеларије за правну реформу и Министарства науке Републике Србије. Био је члан радне групе за израду Закона о стечајном поступку Републике Српске 2002, као и Закона о стечају Републике Српске 2016. године. Такође, учествовао је и у одржавању курсева за стечајне управнике у организацији Привредне коморе Републике Српске, (области: међународни стечај и реорганизација), као и у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, (области: међународни стечај и посебни стечајеви). Осим тога, био је главни уредник Зборника Правног факултета у Источном Сарајеву. Уређивао је и зборнике „Право земаља у региону” и „Увод у право Немачке” у Институту за упоредно право.  Изабран је у звање научног саветника 2012, а исте године и у звање редовног професора.

Од краја децембра 2016. до 07. 06. 2017. обављао је дужност вршиоца дужности директора Института за упоредно право, од када је изабран на место директора.

Председник Научног већа

Председник Научног већа ИУП је проф. др Јелена Ћеранић Перишић, научни саветник Института за упоредно право

Управни одбор

Председник Управног одбора ИУП је проф. емеритус др Мирко Васиљевић

Чланови Управног одбора су:

  1. Проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић, ванредни професор Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду
  2. Проф. др Миодраг Панић, редовни професор Грађевинског факултета Универзитета у Београду
  3. Проф. др Звонимир Ивановић, ванредни професор Криминалистичко-полицијског универзитета у
  4.  Проф. др Владимир  Ђурић, виши научни сарадник Института за упоредно право у Београду
  5. Др Ана Кнежевић Бојовић, виши научни сарадник, Института за упоредно право у Београду
  6. Др Милош Станић,  научни сарадник Института за упоредно право у Београду