Informator o radu

Informator o radu sadrži osnovne informacije o Institutu za uporedno pravo, organizaciji, nadležnostima i poslovanju Instituta.

Informator o radu sačinjen je u skladu sa Izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu organa javne vlasti.

Informator o radu objavlјuje se u elektronskom i mašinski čitlјivom obliku u okviru Jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu, koji vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Informator objavlјen

Naziv organa Institut za uporedno pravo Beograd
Vreme objave

15. jun 2023. 10:25:16

Link https://informator.poverenik.rs/informator?org=8G3ERWxoEK9RpaY5y
Direktan link Institut za uporedno pravo Beograd