Blog

Izazovi uporednog prava zahtevaju proučavanje tema koje prevazilazi format objave na društvenim mrežama, a koje bi, da bi zavredele pažnju pravnika ali i laika, morale biti kraće od naučnog rada. Upravo su ovi izazovi bili pokretačka ideja za nastanak bloga Instituta za uporedno pravo. Cilј Bloga jeste kratka forma istraživanja na aktuelne teme sa uporednopravnom komponentom, čime se doprinosi prepoznatlјivosti naših istraživača i saradnika Instituta kao eksperata iz određenih oblasti.

Blog je pokrenut početkom juna 2023. godine, sa dinamikom dvomesečnog, odnosno mesečnog objavlјivanja. Do kraja 2023. godine objavlјeno 15 tekstova iz oblasti radnog, ustavnog, upravog, privrednog i drugih grana prava, koji skreću pažnju na društveno najvažnije teme.