Integritet

IUP posluje u skladu sa zakonom, internim propisima i profesionalnom etikom, a njegov status i delatnost regulisani su Zakonom o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS” br. 49/2019).

plan integriteta

Zaposleni u IUP se pridržavaju etičkih načela, opšteprihvaćenih pravila ponašanja i profesionalnih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad. Institut za uporedno pravo izrađuje plan integriteta u skladu sa Smernicama za njegovu izradu i sprovođenje koje je donela Agencija za borbu protiv korupcije. Zaposleni u Institutu redovno procenjuju postojeće stanje i predlažu mere za eventualno unapređenje integriteta.

IUP se zalaže za uspostavljanje normativnog i etičkog integriteta sistema vrednovanja domaćih istraživača.

1. Odluka o imenovanju radne grupe PDF dokument
2. Plan integriteta PDF dokument
3. Odluka o usvajanju Plana integriteta PDF dokument
4. Odluka o imenovanju koordinatora PDF dokument
Pravilnik o postupanju po pritužbama na rad Instituta za uporedno pravoPravilnik o upravljanju sukobom interesa u Institutu za uporedno pravoPravilnik o postupanju sa donacijama u Institutu za uporedno pravo