Aktuelna istraživanja i projekti

Aktuelna istraživanja i projekti
  1. Agency of Public Administration and Government of Norway – Consultancy Agreement, predmet „Building Integrity in Defence Projects”, 2012
  2. Savet Evrope – Administrative Arrangement – Projekat PACS, 2013
  3. Zavod za udžbenike – „100 godina od početka Prvog svetskog rata”, 2014
  4. Intermex – „Elementarne nepogode – vanredne situacije”, 2015
  5. Delegacija EU u Srbiji – Tenderer’s Declaration, 2015
  6. Svetigora – (Religija – politika – pravo), 2015
  7. Intermex – „OEBS – 40 godina od Helsinškog dogovora“, 2015
  8. CIDS – Building integrity in Defence Projects, 2017
  9. SANU – Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine, 2017
  10. Udruženje za odštetno pravo – Osiguranje i naknada štete, 2017