Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja
Autor: Katarina Jovičić (ur) Kategorija: Zbornici radova Izdavač: Institut za uporedno pravo; Sindikat lekara i farmaceuta Srbije Godina: 2014 ISBN: 978-86-80059-99-0 Jezik: srpski Cena:
Detaljnije:
<< Back