Institut za uporedno pravo u Beogradu je jedna od vodećih istraživačkih institucija u oblasti društvenih nauka u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana, a više od 60 godina kontinuiranog rada čini ga i jednom od najstarijih za komparativno pravna istraživanja u svetu.

Uporedo sa naučno-istraživačkom i izdavačkom delatnošću IUP svojom ekspertizom doprinosi razvoju pravne nauke, kreiranju modernog zakonodavstva i kvalitetnom rešavanju savremenih pravnih izazova u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

 

O Nama

Poslednje vesti

Predstojeći događaji

Trenutno ne postoje podstrane za ovu stranu.

Podržali: