Otvaranje legata dr Jovana Ćirića

Poštovani/a,

Pozivamo Vas da dana 4. aprila 2023. u 13,00 časova u biblioteci Instituta za uporedno pravo prisustvujete otvaranju legata dr Jovana Ćirića, sudije Ustavnog suda Srbije i dugogodišnjeg direktora Instituta za uporedno pravo.

Na otvaranju legata dr Jovana Ćirića će govoriti:

  • Prof. dr Vladimir Čolović, naučni savetnik i direktor Instituta za uporedno pravo
  • Prof. dr Nataša Mrvić Petrović, nau čna savetnica Instituta za uporedno pravo
  • Dr Ivana Stevanović, viša naučna saradnica i direktorka Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja
  • Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić, naučna savetnica Instituta za uporedno pravo i predsednica Naučnog veća Instituta za uporedno pravo
  • Doc. dr Miroslav Ćorđević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo

Vašim prisustvom ćete ukazati poštovanje prema dr Jovanu Ćiriću, čoveku kome Institut za uporedno pravo duguje veliku zahvalnost za veliko angažovanje i nemerlјiv doprinos na mestu direktora na kome je bio od 2007. do 2016. godine.

Institut za uporedno pravo

Predstojeći događaji

Junski naučni seminar Instituta za uporedno pravo u Beogradu

24. jun 2024. - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, 13 časova

Detaljnije

Konferencija i promocija zbornika radova u čast profesora dr Jovice Trkulje

25. jun 2024. godine - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Detaljnije

Konferencija “Common (and Collective) Property”

26. jun 2024. godine - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

Okrugli sto “Oporezivanje u IT industriji”

4. jun 2024. - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

EUVALWEB završna konferencija na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

30. maj 2024. - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, Beograd

Detaljnije

Dan intelektualne svojine na Institutu za fiziku – predavanje prof. dr Ćeranić Perišić

22. maj 2024. godine - Institut za fiziku, Pregrevica 118, Beograd

Detaljnije