Arhiva najava događaja

Arhiva najava događaja

Naučna konferencija “Finansijski kriminalitet”

7-8. septembar 2018. - Hotel "Vojvodina", Zrenjanin

Read More

Tribina „Ustavni amandmani i nezavisnost pravosuđa“

23. maj 2018. u 16 h - Institut za uporedno pravo, Beograd

Read More

Konferencija “Finansiranje naučnih istraživanja – uporedno pravo i praksa”

29. i 30. jun 2018. - Institut za uporedno pravo, Beograd

Read More

Naučni skup „Primena digitalizacije u kulturi i nauci“

16. novembar 2018. g. - Sala Audiovizuelnog arhiva i Centra za digitalizacuju SANU u 10 h

Read More

Javni okrugli stolovi | IUP & IRZ | Metode rešavanja slučaja

11, 25. maj 2021. i 1. jun 2021. g. ZOOM platforma

Read More

Okrugli sto Ustavni amandmani – za ili protiv

28. 12. 2021. godine u 11h - Institut za uporedno pravo, Terazije 41

Read More

Uporednopravni izazovi u srpskom pravu – in memoriam dr Stefan Andonović

10. jun 2022. g. Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac

Read More

Martovski naučni seminar Instituta za uporedno pravo

U ponedeljak, 27. marta sa početkom u 11 č održaće se martovski naučni seminar Instituta za uporedno pravo. Predavanje na naučnom seminaru na temu „Upotreba kvantitativnih metoda teorija kompleksnih sistema za istraživanje u društvenim naukama” održaće u sali Instituta dr Marija Mitrović Dankulov, viši naučni saradnik Instituta za fiziku i rukovodilac Inovacionog centra Instituta za fiziku.

Read More