Konferencija “60 godina Ustava iz 1963.”

 

Mesto održavanja: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd

Regionalna konferencija “60 godina od donošenja Ustava iz 1963. godine – pogled iz ugla savremenog prava“

Godine 2023. se navršava 60 godina od donošenja jugoslovenskog Ustava iz 1963. godine, koji je sa sobom uveo značajne promene u ustavni život socijalističke Jugoslavije. Ideja samoupravljanja je razrađena i prožeta čitavim ustavnim tekstom, uvedena je nova koncepcija „društveno-političkih zajednica“, izmenjena struktura Skupštine i načinjen još čitav niz izmena koje su sve za cilj imale razradu i otelotvorenje marksističkih ideala. Takođe, Ustavom iz 1963. godine je dotadašnja Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ) promenila ime u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ), koja je ujedno postala prva socijalistička zemlja sa ustavnim sudstvom – Ustavnim sudom Jugoslavije i ustavnim sudovima svake od republika – članica federacije.

Ukoliko se danas, sa razumne istorijske distance ovaj Ustav naučno sagleda, može se postaviti čitav niz ustavnopravnih, pravnoistorijskih i politikološko-ideoloških pitanja. Da li je sa promenom imena i težnjom za doslednom primenom samoupravnog koncepta u gotovo svim državnopravnim aspektima ovaj Ustav sa sobom zaista doneo i određene suštinske promene, ili je pak pre bila reč o pukim deklaracijama? Da li su rešenja ovog Ustava ostavila tragove u savremenom ustavnom identitetu zemalja regiona ili je pak, iz današnjeg ugla posmatrano, pre reč o jednom ustavnopravno-istorijskom kuriozitetu? Prirodno se nameću i potreba za izvesnim poređenjima jugoslovenskog Ustava iz 1963. godine sa ustavnošću drugih socijalističkih zemalja tog doba, kao i dileme ustavno-državno-ideološkog kontinuiteta u FRNJ/SFRJ. U vezi sa time, konačno, otvara se i niz pitanja u vezi sa serijom ustavnih amandmana iz 1967, 1968. i 1971. godine – prevashodno u svetlu načina na koji su oni izmenili ustavnu fizionomiju Jugoslavije, kakvu je Ustav iz 1963. godine normirao.

Molimo Vas svoje učešće prijavite do 20. februara prijave na e-mail: ustav1963@pravnifakultet.edu.rs

Junski naučni seminar Instituta za uporedno pravo u Beogradu

24. jun 2024. - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, 13 časova

Detaljnije

Konferencija i promocija zbornika radova u čast profesora dr Jovice Trkulje

25. jun 2024. godine - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Detaljnije

Konferencija “Common (and Collective) Property”

26. jun 2024. godine - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

Okrugli sto “Oporezivanje u IT industriji”

4. jun 2024. - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

EUVALWEB završna konferencija na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

30. maj 2024. - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, Beograd

Detaljnije

Dan intelektualne svojine na Institutu za fiziku – predavanje prof. dr Ćeranić Perišić

22. maj 2024. godine - Institut za fiziku, Pregrevica 118, Beograd

Detaljnije