Naučni skup “Reforma pravosudnog sistema Srbije”

U okviru najavljenih reformi u pravosudnom sistemu Srbije, kao i donošenje pojedinačnih zakonskih odredbi kojima će se ove reforme razrađivati Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Institut za uporedno pravo i Udruženje pravnika Srbije organizuju dvodnevni naučni skup sa opštom temom Reforme pravosudnog sistema Srbije. Koncepcija organizatora je da svaki rad koji se izlaže a potom i koji će biti objavljen mora poći od opšteg naziva:  Reforma pravosudnog sistema Srbije … i potom obrađuje zadatu temu.

Skup će se održati na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu (adresa Bulevar maršala Tolbuhina 36, Novi Beograd) 12. i 13. maj 2023. godine.

Učešće i praćenje skupa, pored neposrednog prisustva, biće moguće i online putem Zoom platforme.

Učesnici skupa dobiće apstrakte autora a do kraja godine biće odštampan zbornik radova.

Prijava za naučni skup je putem mejla savetovanje@pravnifakultet.rs

Umesto kotizacije organizatori očekuju da svi učesnici skupa poklone po jednu knjigu iz oblasti pravne literature biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.

Najava događaja

Junski naučni seminar Instituta za uporedno pravo u Beogradu

24. jun 2024. - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, 13 časova

Detaljnije

Konferencija i promocija zbornika radova u čast profesora dr Jovice Trkulje

25. jun 2024. godine - Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Detaljnije

Konferencija “Common (and Collective) Property”

26. jun 2024. godine - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

Okrugli sto “Oporezivanje u IT industriji”

4. jun 2024. - Institut za uporedno pravo, Terazije 41, Beograd

Detaljnije

EUVALWEB završna konferencija na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja

30. maj 2024. - Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Gračanička 18, Beograd

Detaljnije

Dan intelektualne svojine na Institutu za fiziku – predavanje prof. dr Ćeranić Perišić

22. maj 2024. godine - Institut za fiziku, Pregrevica 118, Beograd

Detaljnije