Primena digitalizacije u kulturi i nauci
Autor: Đ. Kutlača, A. Kostić, D. Prlјa, R. Zelenović (ur) Kategorija: Zbornici radova Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti; Institut za uporedno pravo Godina: 2019 ISBN: 978-86-80186-41-2 (IUP); 978-86-7025-836-5 (SANU) Jezik: srpski Cena: 1200 din Tags:digitalizacija |
Detaljnije:
<< Back