Uporedna analiza zakona, podzakonskih akata i propisa EU u oblasti regulisanja otpadnih voda i uloga lokalne samouprave, odnosno Grada Novog Sada
Autor: Grupa autora Kategorija: Monografije Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2021 ISBN: 978-86-80186-66-5 Jezik: srpski Cena: Tags:ekologija |
Detaljnije:
<< Back