Katalog publikacija

Spisak objavljenih publikacija Instituta za uporedno pravo od 1956. do danas:

monografije

zbornici

Sve cene iskazane na sajtu su date bez PDV-a. Prema čl. 23, st. 2, tač. 9 Zakona o porezu na dodatu vrednost promet monografskih i serijskih publikacija se oporezuje po posebnoj stopi od 10%.

Monografije i zbornici radova

Broj knjiga 118