Katalog publikacija

Spisak objavljenih publikacija Instituta za uporedno pravo od 1956. do danas:

monografije

zbornici

Sve cene iskazane na sajtu su date bez PDV-a. Prema čl. 23, st. 2, tač. 9 Zakona o porezu na dodatu vrednost promet monografskih i serijskih publikacija se oporezuje po posebnoj stopi od 10%.

Monografije i zbornici radova

Total 156 Books Found!

Globalizacija i desuverenizacija V. Vuletić, J. Ćirić, U. Šuvaković (ur) Preuzimanje
Informatika sa statistikom u sportu Dragan Prlja, Danilo Savović, Danica Stepić Preuzimanje
Internet pravo Dragan Prlja, Mario Reljanović, Zvonimir Ivanović Preuzimanje
Ekologija i pravo A. Čavoški, A. Knežević-Bojović (ur) Preuzimanje
Krivična dela visokotehnološkog kriminala D. Prlja, Z. Ivanovic, M. Reljanovic Preuzimanje
Uvod u pravo Nemačke M. Vasiljević, V. Čolović (ur) Preuzimanje
20 godina od razbijanja SFRJ B. Knežić, J. Ćirić (ur) Preuzimanje
Pravo zemalja u regionu Vladimir Čolović (ur) Preuzimanje
Od Troje do Termopila Predrag Vukasović
Slobodne profesije: pravni aspekti Dragana Knežić-Popović, Ljubiša Dabić
Međunarodni sud pravde. 1: organizacija, postupak, slučajevi Vesna Ćorić, Milica Matijević, Robert Sepi, Mario Reljanović
Finansiranje Evropske unije Snežana R. Stojanović
Prava pripadnika sistema odbrane J. Ćirić, V. Cvijan, R. Sepi, M. Reljanović, A. Resanović Preuzimanje
Evropski sud pravde A. Čavoški, A. Knežević Bojović, D. Popović
Uvod u pravo Finske Boris Krivokapić (ur) Preuzimanje