Krivična dela visokotehnološkog kriminala
Autor: D. Prlja, Z. Ivanovic, M. Reljanovic Kategorija: Monografije Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2011 ISBN: 978-86-80059-75-4 Jezik: srp Cena: 500 din Tags:IT | krivično pravo |
Detaljnije:

Preuzmite publikaciju

Prikaz

Knjiga “Krivična dela visokotehnološkog kriminala” sistematizovano objedinjava znanja iz oblasti visokotehnološkog kriminala. Pored praktičnih krivično pravnih aspekata ona ima i kriminalistički značaj s obzirom da je objašnjen značajan broj kriminalističkih i tehničkih metoda postupanja u cilju brzog, efikasnog i efektivnog postupanja organa gonjenja u svrhu rasvetljavanja krivičnih dela visokotehnološkog kriminala. Autori u knjizi govore o krivičnim delima vezanim za pornografiju, pedofiliju, krivičnim delima protiv intelektualne svojine, krivičnim delima protiv imovine kao što je prevara, krivičnim delima protiv privrede, falsifikovanju platnih kartica, krađi identiteta,. U knjizi se analiziraju i krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka, protiv ustavnog uređenja, krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, pre svega kad se radi o rasnoj ili drugoj diskriminaciji. Knjiga je pre svega namenjena pravnicima ali svakako može biti korisna i informatičarima i svima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti visokotehnološkog kriminala.

Poručite
<< Back