Žyma: krivično pravo

Krivična dela visokotehnološkog kriminala

Preuzmite publikaciju

Prikaz

Knjiga “Krivična dela visokotehnološkog kriminala” sistematizovano objedinjava znanja iz oblasti visokotehnološkog kriminala. Pored praktičnih krivično pravnih aspekata ona ima i kriminalistički značaj s obzirom da je objašnjen značajan broj kriminalističkih i tehničkih metoda postupanja u cilju brzog, efikasnog i efektivnog postupanja organa gonjenja u svrhu rasvetljavanja krivičnih dela visokotehnološkog kriminala. Autori u knjizi govore o krivičnim delima vezanim za pornografiju, pedofiliju, krivičnim delima protiv intelektualne svojine, krivičnim delima protiv imovine kao što je prevara, krivičnim delima protiv privrede, falsifikovanju platnih kartica, krađi identiteta,. U knjizi se analiziraju i krivična dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka, protiv ustavnog uređenja, krivičnim delima protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, pre svega kad se radi o rasnoj ili drugoj diskriminaciji. Knjiga je pre svega namenjena pravnicima ali svakako može biti korisna i informatičarima i svima koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti visokotehnološkog kriminala.

Digitalna forenzika

Preuzmite publikaciju

Knjiga “Digitalna forenzika” pruža prikaz stanja oblasti digitalne forenzike, pojašnjava metode i tehnike digitalne forenzike računarskih sistema koji otkrivaju ovakvu vrstu kriminala i preventivno deluju kao vid zaštite računarskih sistema. Analizom računarskih sistema se pokazuje stanje sistema, tj. koliko je sistem ranjiv posle njegove instalacije na računaru. Na taj način se detektuju ranjivosti u sistemu, dobijaju se preporuke za prevazilaženje ovih bezbedonosnih problema, čime se preventivno deluje protiv mogućeg forenzičkog relevantnog događaja. Tako da se ovo sveobuhvatno istraživanje može posmatrati i kao jedna proaktivna digitalna forenzika u smislu spremnog dočekivanja, ali i otkrivanja forenzički relevantnog događaja. Digitalni podaci generisani ili uneti u računar ostavljaju brojne tragove u operativnim sistemima. Pretraga za podacima podrazumeva priključivanje forenzičkog alata, što znači ostavljanje tragova na digitalne podatke (Lokardov zakon). Izbrisani podaci ostavljaju tragove u nealociranim i slek prostorima diska, a odsustvo podataka ukazuje na antiforenzičku aktivnost i predstavlja jaku osnovu za sumnju u nedozvoljene aktivnosti. Knjiga “Digitalna forenzika” može biti od koristi kako onima koji se bave pitanjima digitalne forenzike sa teorijskog aspekta, tako i onima koji se problemima digitalne forenzike suočavaju u praksi.