Digitalna forenzika
Autor: Vanja Korać, Dragan Prlja, Andrej Dilligenski Kategorija: Monografije Izdavač: Centar za nove tehnologije Viminacium Arheološki Institut Beograd, Institut za uporedno pravo Godina: 2016 ISBN: 978-86-87271-34-0 Jezik: srpski Cena: Tags:digitalna forenzika | krivično pravo | pravna informatika |
Detaljnije:

Preuzmite publikaciju

Knjiga “Digitalna forenzika” pruža prikaz stanja oblasti digitalne forenzike, pojašnjava metode i tehnike digitalne forenzike računarskih sistema koji otkrivaju ovakvu vrstu kriminala i preventivno deluju kao vid zaštite računarskih sistema. Analizom računarskih sistema se pokazuje stanje sistema, tj. koliko je sistem ranjiv posle njegove instalacije na računaru. Na taj način se detektuju ranjivosti u sistemu, dobijaju se preporuke za prevazilaženje ovih bezbedonosnih problema, čime se preventivno deluje protiv mogućeg forenzičkog relevantnog događaja. Tako da se ovo sveobuhvatno istraživanje može posmatrati i kao jedna proaktivna digitalna forenzika u smislu spremnog dočekivanja, ali i otkrivanja forenzički relevantnog događaja. Digitalni podaci generisani ili uneti u računar ostavljaju brojne tragove u operativnim sistemima. Pretraga za podacima podrazumeva priključivanje forenzičkog alata, što znači ostavljanje tragova na digitalne podatke (Lokardov zakon). Izbrisani podaci ostavljaju tragove u nealociranim i slek prostorima diska, a odsustvo podataka ukazuje na antiforenzičku aktivnost i predstavlja jaku osnovu za sumnju u nedozvoljene aktivnosti. Knjiga “Digitalna forenzika” može biti od koristi kako onima koji se bave pitanjima digitalne forenzike sa teorijskog aspekta, tako i onima koji se problemima digitalne forenzike suočavaju u praksi.

Poručite
<< Back