Krivična dela u oblasti rada
Autor: Slađana Jovanović, Mario Reljanović Kategorija: Monografije Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2023 ISBN: 978-86-82582-00-7 Jezik: srpski Cena: Tags:krivično pravo | radno pravo |
Detaljnije:
<< Back