Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava
Autor: J. Ćirić (prir) Kategorija: Zbornici radova Izdavač: Institut za uporedno pravo; Hans Zeidel Stiftung Godina: 2016 ISBN: 978-86-80186-17-7 Jezik: Cena: Tags:organizovani kriminalitet |
Detaljnije:

Preuzmite sadržaj

Poručite
<< Back