The Hague tribunal between law and politics
Autor: J. Ćirić (ed) Kategorija: Zbornici radova Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2013 ISBN: 978-86-80059-86-0 (broš.) Jezik: engleski Cena:
Detaljnije:

Preuzmite sadržaj

Poručite
<< Back