Savremeno državno-crkveno pravo : uporednopravni izazovi i nacionalne perspektive
Autor: Vladimir Đurić, Dalibor Đukić (ur) Kategorija: Zbornici radova Izdavač: Institut za uporedno pravo; Pravoslavna mitropolija crnogorsko-primorska Godina: 2023 ISBN: 978-86-82582-04-5 Jezik: srpski, engleski, italijanski Cena: Tags:državno-crkveno pravo |
Detaljnije:
<< Back