Kumulacija prava na osiguranu sumu i prava na naknadu štete kod osiguranja lica
Autor: Mirjana Glintić Kategorija: Monografije Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2022 ISBN: 978-86-80186-94-8 Jezik: srpski Cena: Tags:osiguranje |
Detaljnije:
<< Back