Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19 = Legal and Social Aspects of Vaccination during the Covid-19 Pandemic
Autor: Ana Čović, Oliver Nikolić (ur) Kategorija: Zbornici radova Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2022 ISBN: 978-86-80186-88-7 Jezik: srpski; engleski Cena: Tags:Covid 19 | pandemija | vakcinacija |
Detaljnije:
<< Back