Osnovi zaštite podataka o ličnosti
Autor: Stefan Andonović, Dragan Prlja Kategorija: Monografije Izdavač: Institut za uporedno pravo Godina: 2020 ISBN: 978-86-80186-57-3 Jezik: srpski Cena: 800 din Tags:pravn ainformatika | pravo privatnosti | zaštita podataka |
Detaljnije:

Preuzmite publikaciju

Paralelno sa rastom prikupljenih podataka o svakom pojedincu, drastično porasla i opasnost od zloupotrebe ovih podataka, kako od strane pojedinaca, tako i od strane kompanija i državnih institucija. Slobodan protok informacija je nužnost, ali i velika opasnost za privatnost, nezavisnost i individualnost svakog pojedinca. Stavljanje podataka u središte razvoja industrije i upravljanja društvima zahteva podizanje na visok nivo kako sistema informacione bezbednosti, tako i sistema zaštite fundamentalnih prava građana. Pored tehničkih i informatičkih aspekata bezbednosti prikupljenih podataka izuzetno je važno stvaranje kompleksnog i delotvornog pravnog sistema zaštite podataka o ličnosti. Knjiga ” Osnovi prava zaštite podataka o ličnosti” predstavlja doprinos sagledavanju različitih aspekata tog složenog pravnog sistema zaštite podataka o ličnosti. U knjizi su objašnjeni i definisani podaci i njihove vrste, potom je objašnjen pojam pravne zaštite podataka njegov istorijski razvoj, na kojim se načelima zasniva i kakva su prava za građane proistekla razvijanjem sistema zaštite podataka. Poseban deo knjige posvećen je predstavljanju i analizi propisa koji na međunarodnom i nacionalnom planu regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti. Poslednje poglavlje knjige posvećeno je praksi zaštite pojedinaca od zloupotrebe podataka o ličnosti prikazivanjem i analizom jednog broja slučajeva koji su procesuirani pred Evropskim sudom za ljudska prava, Sudom pravde Evropske unije i nacionalnim nezavisnim organima koji u svojoj nadležnosti imaju zaštitu podataka.

Poručite
<< Back